Wat is ESG? 

ESG-doelstellingen (Environmental, Social en Governance) worden steeds belangrijker in de activiteiten van succesvolle ondernemingen. De ESG-doelstellingen zijn niet-financiële factoren die investeerders gebruiken om de duurzaamheid van een bedrijf te meten. Het kan gaan om groene energie initiatieven (milieu), mensenrechten (sociaal) en diversiteit van bestuursleden (bestuur). ESG-doelstellingen kunnen op tal van manieren worden gehaald, het indicaties zijn van een duurzame bedrijfsmentaliteit.

ESG vs. MVO 

Vaak wordt ESG verward met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO is van toepassing op bedrijven die de situatie van hun lokale omgeving of het milieu willen verbeteren, terwijl ESG de factoren bepaalt die relevant zijn voor het grotere doel van duurzaamheid. Zowel ESG als MVO worden zorgvuldig onderzocht door potentiële of huidige investeerders bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. Beide geven aan hoe een bedrijf zijn werknemers, klanten en omgeving ziet en behandelt.  

De ESG-strategie van TIE Kinetix

TIE Kinetix heeft altijd het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) erkend, inclusief de voordelen voor het algemene welzijn van het bedrijf, zijn werknemers, het milieu en de maatschappij in het algemeen.

ESG-doelen zijn onderdeel van de missie van TIE Kinetix. We voegen milieu, sociale en bestuurlijke factoren toe aan onze strategie, beleid, planning en besluitvorming. Dit om ervoor te zorgen dat onze bijdragen meetbaar en effectief zijn.

Onze ESG-strategie is gebaseerd op twee pijlers: 

  1. Het effect van onze oplossingen op de supply chain
  2. De impact van onze eigen dagelijkse activiteiten

Onze oplossingen

TIE Kinetix stelt haar klanten in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom draagt ons FLOW Partner Automation Platform bij aan de ESG-doelstellingen van onze klanten.

Onze organisatie

TIE Kinetix streeft naar een evenwicht tussen bedrijfsgroei en aandeelhouderswaarde met onze doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij meten en rapporteren onze ESG-prestaties zowel intern als extern.

Waarom we het doen

TIE Kinetix heeft gedefinieerd hoe we onze doelen willen bereiken en onze strategie willen realiseren om onze klanten de best mogelijke oplossingen voor documentuitwisseling te bieden. Daarom houden wij ons binnen de bedrijfsvoering aan waarden als openheid, vertrouwen en kwaliteit. Met onze ESG-strategie willen we een betere wereld creëren door ondersteuning van de Sustainable Development Goals van de VN.

Vooruitkijken naar de toekomst

Dit is het eerste jaar dat TIE Kinetix een ESG-verslag publiceert en dat u hier kunt vinden. De Raad van Bestuur van TIE Kinetix stelt voorlopig ESG-doelstellingen vast met betrekking tot de uitvoering van de ESG-strategie van het bedrijf voor de komende jaren. Kom terug voor meer updates naarmate deze doelen in de komende jaren worden vastgesteld en gerealiseerd.