ESG-bijdragen aan 100% digitalisering

TIE Kinetix is blij dat steeds meer klanten zich bewust worden van de voordelen van duurzaamheid. Duurzaamheid speelt steeds meer een rol bij zakelijke beslissingen van bedrijven. Overheden en regulatoren houden toezicht op duurzaamheidsdoelstellingen en doelgroepen, waardoor bedrijven vaak verplicht zijn om hun vooruitgang op dit gebied te rapporteren.

Of dit nu komt door rapportageverplichtingen of uit eigen keuze, het resultaat is positief voor het milieu en de mensheid.

Environmental (Milieu) 

De oplossingen van TIE Kinetix bieden onze klanten een vervanging voor oudere digitaliseringstechnieken en/of het printen van oorspronkelijke digitale documenten, allemaal in de cloud. Dit resulteert in een lager verbruik van papier, inkt en toner, en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Dankzij de mogelijkheid voor werknemers om op afstand te werken, levert TIE Kinetix een belangrijke bijdrage aan het milieu door het verminderen van CO2-uitstoot door minder pendelaars.

Social (Maatschappij)

TIE Kinetix biedt onze klanten hulp bij het digitaliseren van hun werkplekken, wat leidt tot meer toegankelijkheid voor hun werknemers, ongeacht waar ze zich bevinden. Dit kan bijdragen aan een verbetering van de flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van werknemers, en kan arbeidsintensieve, handmatige taken automatiseren.

Governance (Bestuur) 

Met de oplossingen van TIE Kinetix kunnen organisaties een digitaal documentuitwisselingsproces implementeren dat voldoet aan alle internationale standaarden. Dit digitale proces stelt organisaties in staat om informatie nauwkeurig over te dragen, wat leidt tot een verbeterde bedrijfsvoering.

Onze digitaliseringsoplossingen zijn ook beschikbaar voor B2G-transacties (business-to-government). Dit kan de efficiëntie, verantwoording, transparantie en, indien nodig, het verkleinen van de BTW-kloof verbeteren.

Hoe wij onze klanten helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen 

Onze oplossing FLOW voor 100% digitalisering van documentuitwisseling biedt een duurzame manier om de efficiëntie van bedrijfsprocessen te verbeteren. Hierdoor kunnen onze klanten voldoen aan de ESG-compliance en rapportage-eisen.

Wist u dat het gebruik van één pallet drukpapier gelijkstaat aan het kappen van 24 bomen? En dat één boom gelijk is aan 8.333 vel papier? Eén pallet papier die wordt geproduceerd is gelijk aan 942 kg CO2 broeikasgasemissies.

Een duurzame manier om bij te dragen aan het verminderen van de impact op het milieu is door het uitbannen van papier, inkt en toner - en dat is precies wat een digitaliseringsoplossing biedt.

Papier, inkt en ESG  

Volgens het World Wildlife Fund (WWF) gebruikt de pulp- en papierindustrie, die onder andere kopieer- en printpapier produceert, 33-40% van al het industriële hout dat wereldwijd wordt verhandeld. Omdat de papierindustrie een mondiaal karakter heeft, wordt niet al het papier op een duurzame manier geproduceerd. Onverantwoorde houtkap uit natuurlijke bossen en de aanleg van pulpplantages op omgevormde natuurlijke bossen kunnen kwetsbare ecosystemen en soorten bedreigen en bodemerosie veroorzaken.

Door het uitbannen van papier wordt ook het printen geëlimineerd. Toner, inkt en zelfs printers vereisen het gebruik van plastic en chemicaliën tijdens het productieproces. Zelfs moderne inkjetcartridges stoten ongeveer 1,2 kg CO2 uit per nieuwe cartridge, en 0,8 kg CO2 per gerecycleerde cartridge. Bovendien duurt het 500 tot 1000 jaar voordat deze cartridges zijn afgebroken, en veel van de "recycleerbare" cartridges belanden nog steeds op stortplaatsen.

Onze statistieken 

In het 2022 boekjaar van TIE Kinetix hebben wij 81,47 miljoen* digitale documenten verwerkt. Dit betekent dat er 9.777 bomen zijn bespaard, 229.507 inktpatronen, en dat er 383.762 kg CO2-uitstoot bij de productie van papier en 247.867 kg CO2-uitstoot bij de productie van inktpatronen zijn voorkomen.

*Dit getal omvat alleen externe elektronische documenten die in aanmerking komen voor vermindering van papierverbruik (d.w.z. externe bestellingen en facturen die via FLOW worden ontvangen en verzonden) en sluit andere soorten elektronische communicatie op het platform uit. Documenten die via legacy-oplossingen van het bedrijf worden verwerkt, vallen hier niet onder. Wij blijven ons inspannen om de kwaliteit van onze gegevens te verbeteren.

In een traditionele, niet-geautomatiseerde omgeving kunnen documenten meer dan eens worden afgedrukt tijdens hun reis door organisaties en door de supply chain. In dergelijke situaties nemen de milieubesparingen van digitalisering met een gelijke factor toe.

De kernmissie van TIE Kinetix is om onze klanten een 100% digitaliseringsoplossing te bieden, die een duurzaam en milieuvriendelijk product is. In deel 2 van deze blogreeks zullen we verder onderzoeken hoe onze geautomatiseerde oplossingen onze ESG-strategie en die van onze klanten beïnvloeden.

Om meer te weten te komen over onze ESG-strategie, klik hier.