De lidstaten van de Verenigde Naties hebben de Sustainable Development Goals (afgekort SDG) vastgesteld. Dit houdt in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN). In deze blog zullen wij verder de oorspronkelijke Engelse benaming en/of afkoring gebruiken.

De VN Sustainable Development Goals (SDG's)

De VN heeft 17 doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) vastgesteld, die de basis vormen voor de 2030-agenda. Deze doelstellingen zijn een dringende oproep tot actie voor alle landen, zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden - in een wereldwijd partnerschap. 

Bedrijven zullen een belangrijke rol spelen in het bijdragen aan de verwezenlijking van de SDG's en de bijbehorende doelstellingen. Bij TIE Kinetix hebben we acht SDGs geïdentificeerd waarmee we een bijdrage leveren aan klanten en aan onze eigen activiteiten. 

Goede gezondheid en welzijn 

Een gezond leven garanderen en het welzijn van iedereen, ongeacht leeftijd bevorderen 

Onder meer via ons beleid inzake telewerken bevorderen wij de geestelijke gezondheid en het welzijn van onze werknemers.  

Kwaliteitsonderwijs 

Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en kansen op levenslang leren voor iedereen bevorderen 

Met ons onderwijsprogramma FLOW Academy dragen wij bij aan het vergroten van het aantal volwassenen met relevante vaardigheden. Hieronder vallen ook technische vaardigheden die relevant zijn voor de industrie.

Gendergelijkheid 

Gendergelijkheid bereiken en alle vrouwen en meisjes weerbaar maken 

We zorgen voor volledige en daadwerkelijke deelname van vrouwen en geven gelijke kansen op leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming. 

Eerlijk werk en economische groei

Aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen. 

Wij helpen klanten een hogere economische productiviteit te bereiken door technologische verbetering en innovatie. Onze oplossingen helpen arbeidsintensieve handmatige administratieve taken te automatiseren. Wij dragen bij aan volledige en productieve werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Industrie, innovatie en infrastructuur 

Veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en innovatie stimuleren 

Via onze visie van 100% digitalisering van de supply chain verbeteren we de technologische mogelijkheden van industriële sectoren. We investeren voortdurend in onderzoek en ontwikkeling van onze oplossingen. 

Verantwoorde consumptie en productie 

Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen 

Onze diensten stellen bedrijven in staat duurzame praktijken toe te passen door middel van digitalisering. Dit gebeurt door het verbruik van papier, inkt en toner te verminderen. Door werken op afstand, vermindering van kantoorruimte en door onze Cloud strategie hebben wij nieuwe duurzame bedrijfspraktijken ingevoerd. 

Klimaatactie 

Onderneem dringend actie tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan 

TIE Kinetix biedt bedrijven de mogelijkheid om klimaatverandering te bestrijden door hun scope 3 broeikasgasemissies te verminderen en ontbossing tegen te gaan. Door thuiswerken, verkleinen van kantooroppervlakte en onze Cloud strategie, verlagen we onze eigen broeikasgasemissies en nemen we deze maatregelen tegen klimaatverandering op in onze strategie en planning. 

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling bevorderen. Iedereen toegang tot justitie bieden en effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus opbouwen

Onze oplossingen ondersteunen de ontwikkeling van effectieve, verantwoordelijke en transparante overheidsinstellingen door digitalisering van documentstromen. Bovendien helpen onze oplossingen de BTW kloof te verkleinen. 

Voor meer informatie over onze ESG-strategie kunt u ons volledige verslag over 2022 hier lezen.