Volgens het onderzoek "denkt 40% van de wereldwijde CEO's dat hun organisatie over tien jaar niet meer economisch levensvatbaar zal zijn als het op de huidige koers doorgaat." PwC stelde negen vragen, waaronder "Wanneer loopt de klimaatklok van uw bedrijf af?", "Hoe passen uw veerkracht en personeelsstrategieën in elkaar?" en "Hoeveel tijd en geld investeert u in de toekomst?" De antwoorden die ze ontvingen van CEO's over de hele wereld laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijfsleiders beginnen met het maken van aanpassingen voor de toekomst. 

Bij TIE Kinetix zijn dit soort vragen degenen die we voortdurend stellen, niet alleen aan onszelf, maar ook aan onze huidige en toekomstige klanten. Als digitalisatiebedrijf hechten we veel waarde aan onze ESG-doelen (milieu-, sociale en bestuurlijke doelstellingen), omdat ons bedrijf (onder andere dingen) andere bedrijven ondersteunt in hun doelen. Een van onze prioriteiten is om onze klanten te helpen 100% gedigitaliseerd te worden binnen hun supply chains, of in feite, hen in staat te stellen volledig papierloze supply chains te runnen.

Klimaat Tijdlijn 

Bedrijven moeten zich bewust zijn van de klimaatnormen die door hun overheid zijn vastgesteld. Hoewel deze regelgeving van land tot land en soms zelfs per regio verschilt, is het moeilijk om een bedrijf te vinden dat is vrijgesteld van enige gecontroleerde klimaatwetten.  

In de Verenigde Staten heeft de SEC bijvoorbeeld voorgestelde regels om het rapportage- en bekendmakingsproces van klimaatgerelateerde informatie voor investeerders te verbeteren. Deze voorgestelde regels, die in maart 2022 zijn ingevoerd, zouden bedrijven verplichten om bepaalde klimaatgerelateerde informatie op te nemen in hun registratieverklaringen en periodieke verslagen. Als deze regels worden aanvaard, zouden ze openbare GHG (greenhouse gas) uitstootgegevens van bedrijven in de VS bekendmaken, waarbij elk bedrijf rechtstreeks verantwoordelijk wordt gehouden voor hun effecten op het klimaat..  

In Europa zijn deze normen veel beter gedefinieerd. Onder de Europese Klimaatwet moeten EU-landen de uitstoot van broeikasgassen (GHG) in ieder geval met 55% verminderen tegen 2030, met als doel klimaatneutraal te zijn tegen 2050. In Nederland, waar TIE Kinetix gevestigd is, heeft de Nederlandse regering voorgesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 49% te verminderen en tegen 2050 met 95%.

Er zijn veel stappen die individuele bedrijfsleiders kunnen nemen om de status van de klimaatimpact van hun bedrijf te verbeteren, specifiek binnen de supply chain. Een digitaliseringoplossing zoals FLOW Partner Automation is 100% papierloos en helpt om de uitstoot van koolstof te compenseren. Hoewel kleinere bedrijven mogelijk terughoudender zijn om een grootschalige oplossing aan te nemen, biedt TIE Kinetix andere EDI- en e-factureringsoplossingen voor kleinere bedrijven. 

Klimaatvoordelen van een digitaliseringsoplossing  

FLOW Partner Automation, onze oplossing voor 100% digitalisering van documentuitwisseling, biedt een duurzame oplossing voor het verbeteren van de efficiëntie van bedrijfsprocessen en stelt onze klanten daarmee in staat te voldoen aan de ESG-compliance en rapportage-eisen.   

Wist u dat één pallet drukpapier gelijk is aan 24 bomen? Of dat één boom gelijk staat aan 8.333 vellen papier? Eén pallet geproduceerd papier staat gelijk aan 942 kg CO2 uitstoot van broeikasgassen.  Een duidelijke manier om bij te dragen aan duurzame bedrijfsprocessen is om het gebruik van papier, inkt en toner te elimineren - en dat is precies wat een digitaliseringsoplossing doet.   

In een traditionele, niet-gedigitaliseerde omgeving worden documenten mogelijk meerdere keren afgedrukt terwijl ze door organisaties en de supply chain reizen. FLOW helpt onnodige verspilling te elimineren. De kernmissie van TIE Kinetix is het bieden van een 100% digitale oplossing, wat een duurzaam en milieuvriendelijk product is voor onze klanten.  

Een voorsprong nemen 

Als u een beslisser bent binnen uw bedrijf en u zich wilt voorbereiden op de toekomst, zijn dit vragen die u waarschijnlijk zou moeten stellen bij het evalueren van de voorbereiding van uw bedrijf. Er zijn bepaalde technologieën en werkwijzen die u binnen uw bedrijf kunt implementeren (vaak heel eenvoudig, zoals onze producten die rechtstreeks in uw ERP-systeem zijn geïntegreerd) om uw bedrijf veiliger en efficiënter te houden.