Wat is Duurzaame IT?  

Duurzame IT is het concept dat de creatie, het beheer en de verwijdering van informatie technologie een minimale impact op het milieu kan hebben. U zou bijvoorbeeld een laptop niet weggooien na slechts een jaar gebruik. Het maximale uit technologie halen is één manier om duurzaam te zijn in IT. 

Een relevanter voorbeeld is EDI, of electronic data interchange. Wanneer uw bedrijf EDI gebruikt om documenten te verzenden en te ontvangen in plaats van papieren versies ervan te versturen, maakt u een duurzame keuze. Door EDI is er geen papier meer nodig, wat weer een positieve impact heeft op het milieu.  

Natuurlijk, dit is overduidelijk logisch. Maar laten we het eens in perspectief plaatsen: TIE Kinetix alleen al faciliteert meer dan een miljard elektronische documentuitwisselingen per jaar. Als één boom ongeveer 10.000 vellen papier produceert, betekent dit dat wij ons steentje bijdragen aan het milieu door 10.000 bomen per jaar te sparen! Het is ook belangrijk te onthouden dat de eliminatie van papier resulteert in een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en een vermindering van de vervuiling die natuurlijk ontstaat wanneer papieren post via de post wordt vervoerd.   

Hoe Duurzaamheid in uw Supply Chain te brengen

Er zijn heel wat manieren om duurzamere praktijken in uw supply chain in te passen, en we zijn ons er terdege van bewust dat het implementeren van een EDI-oplossing slechts een kleine stap is. Grote bedrijven zoals Clorox stellen doelen zoals zero-net emissions by 2030, maar het is niet erg als u daar nog niet bent. 

Wat belangrijk is om hier te benadrukken, is dat discussies over duurzaamheid niet langer zijn voorbehouden aan grote bedrijven en groene start-ups. Voor elk bedrijf is winstgevend blijven nog steeds de hoogste prioriteit, maar wat vroeger voor veel bedrijven meer een bijzaak was, staat nu op de lijst van whiteboardonderwerpen. Dus als u net begint met het navigeren door dit veranderende bedrijfslandschap waarin duurzaamheid steeds meer op de voorgrond treedt, hebben wij een aantal tips voor u hoe u kunt beginnen met het nemen van een aantal kleine stappen met een potentieel grote impact. 

Hoe EDI kan dienen als startpunt voor Duurzame Praktijken 

Als u gebieden in uw supply chain wilt identificeren die kunnen worden verbeterd, of dat nu puur vanuit het oogpunt van efficiëntie is of vanuit het oogpunt van duurzaamheid, moet u eerst toegang hebben tot de relevante gegevens. Het digitaliseren van documentuitwisseling met een EDI-oplossing is de eerste stap in het verzamelen van deze gegevens. 

Door uw documentuitwisseling te digitaliseren, kunt u bepaalde elementen van uw supply chain beginnen te herkennen, zoals de aankooppatronen van uw bedrijf. Deze verzamelde gegevens kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt om na te gaan hoe transporten kunnen worden gegroepeerd en zo de vervuiling door het vervoer kan worden verminderd.  

Een EDI-oplossing kan u ook helpen het verbruik binnen uw supply chain te verminderen door u volledige transparantie te geven in de activiteiten van magazijnen en distributiecentra, evenals in de activiteiten van third-party logistics (3PL) . Wanneer u volledige transparantie heeft in deze activiteiten, kunt u de locaties analyseren die ondermaats presteren en deze elimineren. Als u weinig bezochte locaties in uw supply chain kunt herkennen, kunt u strategische beslissingen nemen om te consolideren waar dat mogelijk is. Het spreekt voor zich dat het elimineren van fysieke locaties zonder de operaties in gevaar te brengen een stap in de goede richting is voor het bereiken van een duurzame supply chain. In feite is het waarschijnlijker dat uw productiviteit toeneemt en de kosten dalen. 

Hoe traditionele EDI kan worden uitgebreid om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen 

Traditionele EDI uitwisselingen (inkooporders, order antwoorden, verzendberichten, facturen, etc.) kunnen worden uitgebreid met vele andere documenten die relevant kunnen zijn voor de activiteiten van uw bedrijf. In dit geval zal uw EDI oplossing dit tot op zekere hoogte ondersteunen, maar dan kan het gecombineerd worden met andere oplossingen die bijdragen aan de inspanningen voor duurzaamheid.   

Een voorbeeld van een van deze oplossingen is een sourcing oplossing (S2P) die het mogelijk maakt om handelspartners door te lichten om er zeker van te zijn dat ze aan bepaalde duurzaamheidsrichtlijnen voldoen. Dit komt niet alleen de duurzaamheidsstatus van uw bedrijf ten goede, maar ziet er ook goed uit vanuit het oogpunt van de consument.  

Een ander voorbeeld is het identificeren van betere transportroutes voor leveringen. Real-time statusupdates van EDI-uitwisselingen kunnen uw bedrijf in staat stellen uw inefficiënte transportroutes te detecteren. Samen met de AI en machine learning technologieën die zijn ingezet in uw EDI-oplossing, wordt u automatisch op de hoogte gebracht van eventuele inconsistenties of hiaten. Dit kan helpen bij het identificeren van transportvertragingen die u mogelijk hebt gemist en het aanpakken van de factoren die mogelijk de oorzaak zijn van de vertraging.  

Onthoud: Kleine veranderingen kunnen grote resultaten opleveren. Alleen kan een EDI oplossing uw supply chain niet van de ene op de andere dag transformeren. Het kan echter wel gegevensgestuurde beslissingen mogelijk maken die kunnen worden gebruikt naast aanvullende maatregelen voor de supply chain, die leiden tot meer duurzame praktijken.