2 juni 2021

Vóór COVID-19 moesten producenten ook werken aan strategieën voor sourcing, maar we kunnen met zekerheid zeggen dat ze andere prioriteiten en meer speelruimte hadden dan nu. De meeste kozen ervoor om te focussen op kostenreductie en ze werden meestal niet op wekelijkse basis geconfronteerd met split-second beslissingen.  En ondanks dat de extreme situaties waar veel bedrijven mee te maken hebben gehad tijdens COVID-19 voorbij lijken te zijn, gaan we naar een “nieuw normaal”. Dit is, relatief gezien, een zeer competitieve race om de supply chain te optimaliseren.

Producenten hebben geleerd (en blijven leren) van recente ervaringen en doen alles in hun macht om de behendigheid van de supply chain zo snel mogelijk te verhogen. Voor de meeste betekent dit het herdefiniëren van de inkoopstrategie om ervoor te zorgen dat alle relaties met leveranciers strategisch zijn opgebouwd en bestand zijn tegen zowel grote als kleine verstoringen.

Wat is strategic sourcing?

Strategisch sourcing is een inkoopmethode die gebruik maakt van diepgaande analyses op verschillende niveaus om de winstgevendheid te verhogen en de wendbaarheid te vergroten. Strategisch sourcing en (strategisch) inkopen (of procurement) betekent dus hetzelfde. In het algemeen vereist het een grondige analyse op marktniveau, een gedetailleerde analyse van elke huidige en potentiële leverancier, alsook een brede supply chain-analyse op zowel operationeel als financieel niveau. Al deze activiteiten zijn doorlopend.

Gezien de recente gebeurtenissen zijn veel producenten op zoek naar een strategisch inkoopproces om de kosten te verlagen en succes op lange termijn te boeken. Met strategic sourcing zijn producenten in staat om potentiële risicofactoren te identificeren en procurement plannen te ontwikkelen die deze verkleinen. Al met al is strategic sourcing noodzakelijk voor meer flexibiliteit en het vermogen om in te spelen op externe factoren.

Single Sourcing vs. Multiple Sourcing

Een steeds belangrijker aspect van strategic sourcing is het diversifiëren van uw bronnen. Oftewel: Men moet niet al zijn eieren onder één kip leggen. Dit sluit aan bij bovenstaande uitleg over strategic sourcing en de huidige marktsituatie waarbij fabrikanten hopen op het beste, maar plannen voor het ergste. Beetje bij beetje elimineert het strategic sourcing proces van elke fabrikant de volledige afhankelijkheid van één leverancier en implementeert het in plaats daarvan een multiple sourcing strategie. Lees hier waarom:

Single Sourcing

Single sourcing is een productiestrategie waarbij een fabrikant afhankelijk is van één leverancier voor één of meer grondstoffen die nodig zijn om het eindproduct te maken. In tegenstelling tot "sole sourcing", waarbij er slechts één leverancier is die het betrokken product produceert, is "single sourcing" niet op noodzaak gebaseerd. Ook al zijn er (vele) andere leveranciers beschikbaar, de producent kiest ervoor al zijn zaken aan één partij te gunnen.

De reden hiervoor kan verband houden met de prijs of met andere factoren, maar de prijs komt het meest voor. Producenten kiezen vaak voor een "single sourcing"-strategie wanneer zij producten uit ontwikkelingslanden kopen - geen andere leveranciers kunnen de prijs evenaren, laat staan overtreffen. Het probleem met single sourcing, vooral als het onderdeel van kritiek belang is voor de productie, is dat er geen back-up plan is. Het risico is groot.

Multiple Sourcing

Van multiple sourcing is sprake wanneer een producent een zakelijke relatie heeft met meerdere leveranciers, die allemaal in staat zijn één of meer grondstoffen te produceren die nodig zijn voor het eindproduct. De risico's van een multiple sourcing-strategie zijn om verschillende redenen lager, zoals minder afhankelijkheid van een enkele leverancier, meer onderhandelingsmacht door de toegenomen concurrentie en minder kans op complicaties bij vraag en aanbod.

In tegenstelling tot single sourcing, stelt multiple sourcing producenten in staat hun bronnen te diversifiëren, en dus risico's te beperken. Door de mogelijkheid te hebben hetzelfde (of een soortgelijk) artikel bij verschillende leveranciers op meerdere locaties in te kopen, is de kans op verstoringen zeer klein.

Het belang van strategic sourcing

Hoewel er aanwijzingen waren dat een natuurramp zoals de COVID-19 pandemie zou kunnen plaatsvinden, zag niemand het aankomen en was niemand voorbereid. Toen de eerste uitbraken van het coronavirus in Wuhan werden ontdekt, werd kort daarna de hele productie in China stilgelegd. Dit was een schok voor de meeste producenten, en inmiddels hebben zij zich gerealiseerd dat ze een dergelijke tegenslag niet nog een keer kunnen veroorloven.

De pandemie heeft een verhoogd gevoel van urgentie voor supply chain-optimalisatie wakker gemaakt, vooral op het gebied van inkoop. Vandaag de dag zijn producenten nog steeds bezig met het verlagen van de supply chain-kosten, maar ze zijn ook geïnteresseerd in hoe hun beslissingen de wendbaarheid en veerkracht van de supply chain zullen beïnvloeden. Strategic sourcing stelt hen in staat om al deze zorgen tegelijkertijd aan te pakken.

Het belang van strategic sourcing is dat het alles samenbrengt - markttrends, leveranciersanalyses, supply chain kosten, operationele processen en nog veel meer - en producenten in staat stelt agile methoden toe te passen. Het is ook belangrijk om te onthouden dat strategic sourcing begint met het digitaliseren van alle documenten die in en uit uw supply chain stromen. Dit zorgt voor een transparant overzicht en levert gegevens van onschatbare waarde op, die kunnen worden gebruikt om potentiële risico's en kansen voor kostenbesparingen te identificeren.