4 september 2020

Als het gaat om het optimaliseren van bedrijfsprocessen wordt er veel gesproken over de supply chain. Maar is er een enorm verschil tussen de waardeketen en de supply chain? Zo ja, waar speelt de waardeketen dan een rol? 

De Supply Chain

Laten we beginnen met het meer bekende concept van een supply chain. Als 2020 iets heeft bewezen, is het dat een flexibele en veerkrachtige supply chain wel eens het meest waardevolle bezit zou kunnen zijn van een bedrijf. Kortom, een supply chain bestaat onlosmakelijk uit de operationele en logistieke processen die nodig zijn voor de vervaardiging van een eindproduct tot aan de levering ervan aan de klant.

Idealiter wordt een supply chain beheerd op een manier die ervoor zorgt dat het product met zo min mogelijk beperkingen van punt A naar punt B gaat. Dit omvat, maar is zeker niet beperkt tot, betrouwbare voorraadniveaus, just-in-time levering, snel kunnen inspelen op veranderingen en een gezonde cashflow.

De Waardeketen van Porter

Het idee van de waardeketen werd in 1985 geïntroduceerd door een Amerikaanse geleerde genaamd Michael Porter. Zijn boek, "Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance", legt uit dat, hoewel er een overlap is met de supply chain, een waardeketen meer bestaat uit alle activiteiten die de werkelijke en de waargenomen waarde van een product verhogen. Dit gaat veel verder dan de logistiek in een typische supply chain keten.

De waardeketen van Porter bestaat uit vijf primaire activiteiten: 1. inkomende logistiek, 2. operatie, 3. uitgaande logistiek, 4. marketing en verkoop, en 5. diensten. Het is verder onderverdeeld in vier secundaire (ondersteunende) activiteiten: 1. inkoop, 2. personeelsbeheer, 3. infrastructuur en 4. technologische ontwikkeling. Als u meer wilt weten over de specifieke details van elke activiteit in de waardeketen van Porter, kunt u er hier meer over lezen.

Supply Chain-Analyse t.o.v. Waardeketenanalyse

Zelfs zonder een diepgaande uitleg van elke activiteit, is het relatief eenvoudig om vast te stellen dat de waardeketen, hoewel deze verweven is met de supply chain, een kader biedt om alles te analyseren wat een product echt maakt tot wat het is. Daarentegen geeft een supply chain-analyse niet een breder scala aan activiteiten weer buitenom de relaties met de handelspartners.

Maar hoewel een waardeketenanalyse de meest effectieve manier is om het product als geheel te zien, is een grondige supply chain-analyse in veel situaties zinvol en moet deze daarom niet als minderwaardig worden beschouwd.

Het Bereiken van een Concurrentievoordeel

Zowel een waardeketenanalyse als een supply chain-analyse zijn nuttig voor het beoogde doel. Het doel van een waardeketenanalyse is om een bedrijf te helpen een concurrentievoordeel te behalen in hun sector, terwijl het doel van een supply chain analyse (en supply chain management in het algemeen) is om de snelste en meest efficiënte manier te bepalen om het product aan de klanten te leveren, wat in veel gevallen leidt tot een concurrentievoordeel.

Hoewel een waardeketenanalyse bijvoorbeeld enig inzicht zou geven, zou het niet de beste manier zijn om te beslissen hoe uw bedrijf supply chain-automatisering moet benaderen. Om de beste automatiseringsstrategie te bepalen, is het belangrijker om goed te kijken naar de operationele en logistieke processen van uw supply chain om te zien waar er ruimte is voor verbetering.

Deze analyse resulteert meestal in de noodzaak om handmatige processen bij documentuitwisseling te verwijderen, waardoor er tijd beschikbaar komt om zich op andere aspecten van het bedrijf die eerlijker worden weergegeven in een waardeketenanalyse.