13 april 2021

Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft inmiddels 44% van de bedrijven de digitale transformatie versneld of is van plan deze te versnellen. Ondanks dit onderzoek beweert Gartner dat meer dan 50% van de organisaties nog niet actief is begonnen met het opstellen van een routekaart voor digitale transformatie van de supply chain. Dus wat houdt bedrijven tegen?

Hier zijn vier obstakels die organisaties vaak tegenkomen op hun weg naar digitale supply chain transformatie (en hoe ze deze kunnen overwinnen).

1. Nog steeds bezig met de ontwikkeling van fysieke basiscapaciteiten

Feit is dat veel supply chains te traag hebben gereageerd op de veranderende omstandigheden en nog steeds bezig zijn met het ontwikkelen van de fysieke basiscapaciteiten die nodig zijn om op de huidige markt te kunnen concurreren. Deze organisaties proberen waarschijnlijk intern nog steeds inefficiënte en op papier gebaseerde processen te digitaliseren. In dat geval zijn hun inspanningen om de supply chain te digitaliseren onvolwassen; ze proberen een inhaalslag te maken door digitale technologieën te implementeren die al jaren geleden ingezet hadden moeten worden 

Indien een organisatie niet in de kern van haar activiteiten is voorbereid, wordt het veel moeilijker om de technologie te ontwikkelen en/of te adopteren die nodig is om digitale innovatie effectief op te schalen. Dit leidt vaak tot een andere veel voorkomende situatie waarin een organisatie begint met het implementeren van nieuwe supply chain-technologieën, maar het niet voor elkaar krijgt om de gecommuniceerde voordelen volledig te realiseren.

Merkbare resultaten zullen er alleen komen als de supply chain-strategie van de organisatie zorgvuldig wordt gepland. Dit begint met het nemen van de eerste stappen en het doorvoeren van de nodige veranderingen voordat men recht op de pot met goud aan het einde van de regenboog afgaat. Hoe logisch dit ook mag lijken, veel organisaties implementeren nieuwe technologieën vroegtijdig in een poging om zo snel mogelijk een digitale supply chain transformatie te realiseren. In de meeste gevallen zorgt dit voor een nog grotere achterstand.

2. Niet weten waar te beginnen

Dit brengt ons bij een andere situatie die maar al te vaak voorkomt: het ontbreken van een plan. Dit treft organisaties op ieder niveau van maturiteit, maar vooral organisaties die nog geen fysieke basiscapaciteiten hebben ontwikkeld. In alle gevallen kan het niet weten waar te beginnen bij het ontwikkelen van een supply chain strategie complicaties veroorzaken op korte en lange termijn.

Bij het bepalen van een startpunt is het voor elke organisatie het beste om eerst de pijnpunten te evalueren en deze vervolgens terug te koppelen naar de geschikte technologie. De specifieke pijnpunten zullen variëren, aangezien deze sterk afhankelijk zijn van het maturiteitsniveau van de organisatie. Maar als er een duidelijk beeld is van wat de problemen zijn, wordt het veel gemakkelijker om uit te zoeken wat er kan worden gedaan om ze op te lossen.

Uiteindelijk leidt deze kennis ertoe dat organisaties vanaf het begin de juiste technologieën verkennen en zo een natuurlijk pad naar digitale supply chain transformatie tot stand komt. Van daaruit zullen de meeste organisaties zien dat de volgende stappen in hun supply chain-strategie zich beginnen te vormen zonder dat er veel giswerk aan te pas komt.

3. Gebrek aan deskundigheid en/of organisatorische ondersteuning

Echte digitalisatie in de supply chain wordt vaak belemmerd door mensen in plaats van (of naast) een gebrek aan de juiste digitale technologieën. Wanneer organisaties digitale supply chain transformatie nastreven, stuiten ze vaak op twee interne obstakels die benodigde inspanningen een halt toeroepen: gebrek aan technische expertise en gebrek aan organisatorische ondersteuning.

Van deze twee blokkers is het gebrek aan technische kennis altijd het gemakkelijkst te overwinnen. Bijna elke werkende supply chain strategie erkent dat zodra de digitalisering in de supply chain een bepaald punt heeft bereikt, nieuw en ervaren talent zal moeten worden aangetrokken om de (voor de organisatie) onbekende oplossingen te beheren. De supply chain strategie moet op zijn minst passende IT-trainingen voor bestaande teamleden en externe support van solution providers bevatten.

Aan de andere kant is een gebrek aan organisatorische ondersteuning iets moeilijker te overwinnen. Hoewel een gebrek aan kennis over complexe technologieën en implementatieproblemen de vooruitgang belemmeren, kunnen technische vaardigheden worden aangeleerd en/of verworven. De bereidheid om te veranderen is daarentegen een mentaliteit. Dat vereist iets wat veel moeilijker aan te leren is: sterke leiderschapscapaciteiten.

Supply chain technologieën hebben over het algemeen een terugverdientijd van minder dan twee jaar en zijn essentiële bouwstenen voor een succesvolle supply chain strategie op de lange termijn.  Daarnaast heeft een digitale transformatie van de supply chain bewezen groei te stimuleren, risico's te beperken en kosten te optimaliseren. Dat gezegd hebbende is het wel belangrijk om te onthouden dat voor succes een nauwe samenhang tussen organisatie en supply chain strategie vereist is. Echte digitalisatie in de supply chain kan alleen worden bereikt wanneer technische vaardigheden en een open houding samenkomen.

4. Handelspartners zijn niet onboard 

Voor de leek: Wat is onboarding?

Een ander noemenswaardig obstakel zijn de complicaties bij de onboarding. Het feit dat de ene organisatie klaar is om een goed doordachte supply chain strategie uit te voeren, wil nog niet zeggen dat alle handelspartners staan te springen van ongeduld. Organisaties die digitalisering in hun supply chain nastreven, slagen er meestal niet in hun doelstellingen te bereiken omdat hun leveranciers niet bereid zijn om nieuwe manieren van werken over te nemen.

Het wordt het best verwoord door Dwight Klappich, VP van Supply Chain Execution Research bij Gartner, in een interview met Logistics Management: "In supply chain management, ongeacht de technologie, is ecosysteem enablement erg moeilijk. Een nieuwe onbewezen technologie alleen, blockchain of welke andere dan ook, zal er niet voor zorgen dat leveranciers doen wat ze moeten doen, wanneer ze het moeten doen, hoe ze het moeten doen, op de manier waarop jij het wilt doen. Het gaat niet om technologie, maar om het mogelijk maken van ecosystemen."

Het probleem met het mogelijk maken van ecosystemen geldt vooral als het gaat om EDI en e-facturatie initiatieven. Vandaag de dag hebben organisaties de neiging om te werken vanuit een inside-out perspectief, terwijl een outside-in mentaliteit de potentie heeft om naadloze connectiviteit met handelspartners mogelijk te maken. Met een outside-in perspectief begrijpen organisaties de behoeften van hun partners en kunnen ze hen proactief benaderen zonder de relaties in gevaar te brengen.

Vanuit een organisatorisch perspectief kan onboarding een enorme taak zijn. Daarom biedt TIE Kinetix volledig verzorgde onboarding diensten om de last te verlichten voor bedrijven die digitalisatie in hun supply chain nastreven.

Volgende keer: Hoeveel gaat dit allemaal kosten?

Het bereiken van een digitale supply chain transformatie begint met het overwinnen van de bovenstaande obstakels. Maar het bereiken van echte digitalisering in uw supply chain heeft natuurlijk een prijs.

Welke kosten kunt u verwachten op uw weg naar supply chain digitalisering? We geven u een duidelijk antwoord in onze volgende blog, dus houdt ons in de gaten!