18 februari 2021

De komst van artificial intelligence (AI) heeft voor veel rumoerigheid gezorgd. Zo zijn bijvoorbeeld veel mensen bang (geweest) dat AI hun baan komt overnemen. Maar is dit gegrond?

Als we kijken naar het verleden, hebben nieuwe technologieën altijd banen ingenomen. Vroeger bestond er bijvoorbeeld een lantaarnopsteker, die was er om de straatverlichting dagelijks met olie of gas aan te steken. De straatverlichting van nu is niet meer wat het was; het is verbonden met het elektriciteitsnetwerk. De lantaarnopsteker is niet meer nodig, maar in de plaats daarvan zijn er wel nieuwe banen bijgekomen, zoals elektriciens en alle banen bij een elektriciteitsnetwerk.

De straatverlichting blijft wel dezelfde oplossing vervullen, het verlichten van de straat, maar het gebruik van elektriciteit maakt het minder arbeidsintensief en efficiënter. Dit zien we ook gebeuren met EDI, het is niet meer wat het was, maar de functie blijft hetzelfde, namelijk het elektronische uitwisselen van data. AI maakt EDI alleen beter in zijn functie; het wordt minder arbeidsintensief, efficiënter en het biedt additionele voordelen.

AI heeft een groot effect gehad (en dat heeft het nog steeds) op de vormgeving, en daarmee verbetering, van EDI. De effecten van AI zijn niet alleen op EDI van toepassing, maar ook op bijvoorbeeld andere soorten uitwisselingen van documenten, zoals geautomatiseerde PDF conversie, en nog veel meer…

Wat is Artificial Intelligence (AI)?

Artificial intelligence (AI), of kunstmatige intelligentie, is een techniek die intelligent is. Met intelligent bedoelen we dat het kan leren, redeneren, plannen en corrigeren, op een bijna menselijke manier. Er zijn verschillende soorten AI: General (of Strong) AI en Narrow (of Weak) AI. General AI komt het meest in de buurt van menselijke intelligentie. Dit soort AI kan leren en beslissingen maken, zonder dat er een menselijke handeling aan de pas komt. Narrow AI is in tegenstelling vooral goed in het uitvoeren van één taak en is niet te vergelijken met menselijke intelligentie. Dit soort AI wordt in het algemeen het meest toegepast. Het is ook het type AI dat wordt gebruikt om de mogelijkheden van EDI te vergroten.

De eigenschappen van AI vormen EDI op manieren waar we vroeger alleen maar van konden dromen. Het zorgt namelijk dat nóg minder menselijke handelingen benodigd zijn; wat de voordelen van EDI alleen maar versterkt.

Daarnaast biedt het ook nog additionele voordelen. Hieronder vindt u enkele van de mogelijkheden die AI in combinatie met EDI biedt:

  • Automatisering: AI detecteert patronen in data in onder andere facturen, inkooporders, enzovoort. Het maakt automatische invoer en verwerking van documenten mogelijk waardoor handmatige invoer wordt verminderd.
  • Validatie: AI kan ervoor zorgen dat gegevens op een factuur automatisch gecontroleerd worden door het te vergelijken met andere documenten die relevant zijn voor de transactie. Dit zorgt voor meer nauwkeurigheid.
  • Snelle detectie van afwijkingen: Als er een bepaald patroon is, zoals een maandelijkse uitwisseling van documenten, en deze wijkt af, kan AI dit op basis van historische gegevens herkennen en hier een melding van maken.

Wat is Machine Learning (ML)?

Machine Learning (ML) is een subcategorie van AI die erop gericht is computers te laten leren zonder dat het nodig is dat computers voor specifieke taken worden geprogrammeerd. Het combineert grote hoeveelheden data en verwerkt dit met slimme algoritmes waardoor de software automatisch de patronen en eigenschappen leert van de data en specifieke menselijke interacties. De software wordt dus steeds slimmer naarmate het aan meer data en menselijke handelingen wordt blootgesteld, het leert en verbeterd zichzelf automatisch door ervaring op te doen.

Door de patronen die ML leert, kan de software ook aannames doen over de toekomst, dus voorspellingen op basis van de historie. Hierdoor kunnen met AI interessante voorspellende analyses gemaakt worden die gebruikt kunnen worden bij het maken van strategische keuzes.

Als we dit relateren aan EDI, is het belangrijkste voordeel dat machine learning de mogelijkheden van AI verder verbetert door menselijke interacties op te pikken. Ter verduidelijking: als een mens herhaaldelijk een bepaald veld op een factuur corrigeert, zal ML-technologie die interactie oppikken en de correctie automatisch gaan uitvoeren. Het maakt ook snel inzicht mogelijk in bijvoorbeeld het aantal verwachte documentuitwisselingen of wat de verwachte groei is in het aantal documentuitwisselingen. Dit kan zelfs worden toegepast op voorraadprognoses.

Het Gaat Verder Dan Elektronische Documenten

Naast dat artificiaI intelligence kan worden toegepast op een reguliere EDI uitwisselingen, kan AI ook gebruikt worden om documenten in een bepaald formaat te converteren. De oplossing van TIE Kinetix, PDF-2-FLOW, kan zo bijvoorbeeld met behulp van AI facturen in PDF-formaat converteren naar EDI, of elk ander soort formaat.

Naarmate de machine learning technologie meer ervaring met de software heeft opgedaan, kan het de factuurvelden en andere uitwisselingspatronen gaan herkennen. Het herkend de eigenschappen in de factuur, zoals het rekeningnummer, het btw-nummer, de prijs en alle andere onderdelen die op een factuur horen te staan. De software leest deze eigenschappen en zet het om naar EDI of naar een ander soort formaat. AI zorgt ervoor dat de eigenschappen dezelfde betekenis hebben in beide documentformaten zodat nauwkeurigheid kan worden gewaarborgd.

Een ander groot voordeel is dat de in PDF-2-FLOW ingebouwde AI en machine learning technologieën voorkomen dat voor elke kleine wijziging in de documentstructuur een nieuwe mapping instance moet worden aangemaakt. Als bijvoorbeeld in een typisch OCR (Optical Character Recognition) scenario het bedrijfslogo op de factuur van plaats verandert, moet het model opnieuw worden getraind om een nauwkeurige conversie te leveren. Met AI en machine learning wordt de verandering automatisch gedetecteerd. Dit voorkomt talloze fouten, want het komt vaak voor dat een bedrijf er niet aan denkt om zijn handelspartners te informeren wanneer er een kleine verandering in de documentstructuur heeft plaatsgevonden.

En dit zijn slechts enkele voorbeelden. Met de verdere ontwikkeling van AI en ML, kunt u verwachten dat bedrijfsoplossingen, zoals die van TIE Kinetix, zich alleen maar verder ontwikkelen. The best is yet to come.