Maart 12, 2021

In het huidige tijdperk zijn gegevens de kern geworden van de informatiesystemen van veel bedrijven. Het extraheren, manipuleren, structureren en uitwisselen van gegevens zijn cruciale processen geworden om te kunnen blijven concurreren. Met de stijgende hoeveelheid gegevens en het toenemende aantal bedrijfsprocessen dat daaruit voortvloeit, zijn veel oplossingen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften inzake procesoptimalisering en -automatisering.

Er zijn ontelbare IT-termen die verband houden met gegevens. Hoewel veel ervan vergelijkbaar lijken, zijn ze inderdaad verschillend en richten ze zich op verschillende problemen. Hier vindt u de verschillen tussen ETL en EAI, maar u kunt ook lezen over vele andere oplossingstypen hier.

ETL gedefinieerd

ETL staat voor Extract, Transform, Load. Het is een computerprocedure die bestaat uit het kopiëren van gegevens uit één of meer bronnen naar een bestemmingssysteem dat de gegevens op een andere manier zal reproduceren, of in een andere context dan de bron(nen). Een van de voordelen is dat dit toelaat om informatie te synchroniseren tussen één gegevensbron en een andere op een grote schaal.

De ETL-procedure is gebaseerd op drie kernprocessen. Ten eerste het extracteren van gegevens uit een bron. Ten tweede, gegevenstransformatie, wat validatie en conversie naar het juiste opslagformaat inhoudt. Ten derde het laden van de gegevens in de uiteindelijke, doel-database. Een ETL-oplossing maakt daarom gebruik van connectoren om gegevens te exporteren en te importeren in toepassingen, en van transformatoren om de gegevens te manipuleren en om te zetten in het vereiste formaat. Al deze stappen zijn cruciaal om gegevens te kunnen verwerken en te laten voldoen aan de vereisten van het doelsysteem.

Het meest voorkomende gebruik van een ETL-oplossing is het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen, het herstructureren hiervan en het vervolgens overbrengen naar een data warehouse. Hierdoor kan de informatie in het data warehouse georganiseerd en gemakkelijk te raadplegen zijn. Een ETL wordt vaak in batchmodus gebruikt om gegevens in bulk over te dragen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer er veel gegevens van een externe bron geïmporteerd moeten worden. 

EAI gedefinieerd

Enterprise Application Integration, of EAI, is een informatiesysteemarchitectuur die ervoor zorgt dat verschillende softwaretoepassingen (zoals ERP, CRM, WMS, enz.) met elkaar kunnen communiceren door gegevens uit te wisselen. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld gegevens uit uw CRM-systeem wilt gebruiken in uw WMS-systeem, of wanneer u gegevens uit beide systemen wilt combineren in een rapport.

Ondanks het feit dat het vaak noodzakelijk is dat systemen gegevens delen en bepaalde bedrijfsregels overnemen, is het normaal dat verschillende soorten systemen niet op natuurlijke wijze met elkaar kunnen communiceren. Dit gebrek aan communicatie tussen applicaties leidt tot inefficiëntie en een verminderde productiviteit. Als bijvoorbeeld identieke gegevens op verschillende plaatsen worden opgeslagen, is de kans op inconsistenties groot. Dit kan leiden tot onnauwkeurige rapporten en beslissingen die gebaseerd zijn op onvolledige of onjuiste informatie. Een ander nadeel is dat eenvoudige processen niet kunnen worden geautomatiseerd, wat leidt tot tijdverlies en inefficiënte handmatige processen. 

EAI-software koppelt toepassingen binnen een organisatie om bedrijfsprocessen zo eenvoudig en geautomatiseerd mogelijk te maken, zonder ingrijpende wijzigingen aan te brengen in bestaande toepassingen of gegevensstructuren. In tegenstelling tot ETL werkt EAI continu (bijna in real-time) volgens bedrijfsregels. Integratiesystemen voor bedrijfsapplicaties kunnen ook gegevensstromen in twee richtingen verwerken. Dit betekent dat informatie zowel vanuit een bron naar een doel kan worden overgebracht, als vanuit een doel naar een bron. In het algemeen is EAI geschikt voor gematigde volumes aan gegevens.

Integratie van bedrijfsapplicaties biedt vele voordelen, waaronder de centralisatie van gegevensstromen, kostenbesparing, gegevensbeveiliging, harmonisatie van processen en meer. Dit kan helpen om de efficiëntie en productiviteit van uw bedrijf te verhogen, en om ervoor te zorgen dat u altijd beschikt over actuele en accurate informatie. Hoewel een EAI-oplossing vele interne systemen en toepassingen kan omvatten, omvat een typisch bedrijfsapplicatie-integratiescenario de aanschaf van een connector om afzonderlijke systemen en toepassingen te koppelen.

EAI en EDI

Om een beetje context te geven: EDI wordt meestal gebruikt voor gegevensuitwisseling tussen handelspartners en vereist integratie met externe bedrijven. Het is echter ook belangrijk dat uw EDI-systeem naadloos aansluit op andere interne systemen en applicaties om de coherentie van de gegevens te waarborgen. Dit kan helpen om fouten te voorkomen en om ervoor te zorgen dat u altijd beschikt over actuele en accurate informatie. Bij het evalueren van EDI dienstverleners is het daarom belangrijk om te overwegen of hun oplossingen goed integreren met uw bestaande interne systemen. Houd ook in gedachten dat uw interne systemen waarschijnlijk in de toekomst zullen veranderen. Zorg ervoor dat uw EDI-systeem niet beperkend is in termen van connectiviteit, zowel intern als extern.

Enterprise application integration (EAI) wordt meestal gebruikt voor interne doeleinden. In theorie kan een EAI-oplossing worden gebruikt om uw EDI-systeem te verbinden met uw ERP of een ander intern systeem, maar dit zou een standaard onderdeel moeten zijn van uw EDI leverancier. Het is niet gebruikelijk om zelf een oplossing voor dit type integratie uit te zoeken. Dit gezegd zijnde, wenden de meeste bedrijven zich tot een EAI-oplossing om beter inzicht te krijgen in bepaalde bedrijfsgebieden door gegevens te combineren die veel te moeilijk zijn om handmatig samen te stellen.