Dit kleine land heeft een bloeiende en concurrerende economie met een sterk BBP van 6,9%, volgens een rapport uit 2021 van de Wereldbank. Vanwege hun bloeiende economie is Luxemburg van plan regelgeving, beleid en procedures in te voeren zodat alles soepel verloopt, waaronder een norm voor de elektronische verwerking van alle transacties. Bovendien zal de invoering van verplichte e-factureringstransacties de transparantie van bedrijven verbeteren, fraude verminderen en een beter inzicht geven in uitgavenpatronen. 
 

E-facturatieplan

In december 2021 is de Luxemburgse regering begonnen met de uitvoering van een driefasenplan waarin B2G e-facturering verplicht werd gesteld via Peppol met gebruikmaking van het BIS 3.0-formaat.    

Fase één werd in mei 2022 in werking gesteld.  Grote bedrijven* moesten 5 maanden na de uitvoering van de nieuwe wet B2G e-factureren implementeren. 

De tweede fase werd van kracht in oktober 2022. Middelgrote bedrijven* moesten B2G e-facturering 10 maanden na de uitvoering van de nieuwe wet invoeren.

De derde fase, ten slotte, zal voor kleine ondernemingen* in werking treden vanaf 18 maart 2023, 15 maanden na de invoering van de wet. 

Luxemburgse ondernemingen zijn ook verplicht hun elektronische facturen gedurende 10 jaar te archiveren. Ook andere Europese landen zijn verplicht facturen te archiveren, en dat kan van 3 tot 10 jaar variëren. Luxemburg heeft de eis van 10 jaar archivering ingevoerd om te kunnen voldoen aan de maximale eis in heel Europa. Archivering buiten Luxemburg is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.  

Hoewel Luxemburg overschakelt naar een digitale manier van werken, zijn B2B e-factureringstransacties nog niet verplicht.  Als een bedrijf echter e-facturen naar zijn handelspartners wil sturen, moet het bedrijf zelf de toestemming van de koper krijgen.  

*Richtlijn voor bedrijfsgrootte 

Een groot bedrijf moet gedurende twee of meer opeenvolgende jaren aan minimaal twee van de volgende criteria voldoen: 

  • De totale balans is €20 miljoen euro (minimum)
  • Het gemiddeld aantal voltijdse werknemers in een boekjaar is 250 (minimum)
  • De facturen bedragen jaarlijks €40 miljoen euro (minimum)

Een middelgroot bedrijf moet gedurende twee of meer opeenvolgende jaren aan minimaal twee van de volgende criteria voldoen: 

  • De totale balans varieert van €4,4 miljoen tot €20 miljoen euro
  • Het gemiddeld aantal voltijdse werknemers in een boekjaar ligt tussen 50 en 250  
  • De facturen liggen tussen €8,8 miljoen en €40 miljoen per jaar 

Een klein bedrijf moet gedurende twee of meer opeenvolgende jaren aan minimaal twee van de volgende criteria voldoen: 

  • De totale balans is €4,4 miljoen (maximaal) 
  • Het gemiddeld aantal voltijdse werknemers in een boekjaar is minder dan 50  
  • De facturen bedragen minder dan 8,8 miljoen euro per jaar 

Meer informatie over de standaarden voor e-facturering in Luxemburg vindt u hier.