Cloud Strategie 

Cloud computing is de afgelopen jaren steeds populairder geworden vanwege zijn vele voordelen, zoals hoge snelheid en snelle implementatie, gegevensbeveiliging, schaalbaarheid, efficiëntie en kostenvermindering.

De publieke cloud biedt niet alleen vele voordelen, maar ook de mogelijkheid om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen door energie- en koolstofemissiebesparingen. Dit is een voordeel dat vaak minder wordt genoemd, maar dat zeker de moeite waard is om in overweging te nemen.

Als alle bedrijven in de VS hun e-mail, productiviteitssoftware en CRM naar de publieke cloud verplaatsten, zou dit leiden tot een afname van 87% in de primaire energievoetafdruk van deze softwaretoepassingen. Dit geeft aan hoe groot het voordeel kan zijn om gebruik te maken van de publieke cloud voor deze doeleinden. Het is zeker de moeite waard om hier verder over na te denken.

FLOW Partner Automation Platform  

FLOW is onze SaaS-oplossing die volledig in de cloud draait, met de backend-applicaties op de Microsoft Azure-cloud en het FLOW-portaal op de Google Cloud. Door de beschikbare publieke cloud-infrastructuur te gebruiken voor de levering van onze FLOW-oplossing, kunnen we bij TIE Kinetix aanzienlijke besparingen op energie en CO2 realiseren in vergelijking met traditionele datacenter-infrastructuren. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van de koolstofvoetafdruk van TIE Kinetix en FLOW, en dus ook van onze klanten die FLOW gebruiken

Microsoft Azure  

Samen met WSP, een wereldwijd adviesbureau met expertise op het gebied van milieukwesties en duurzaamheid, heeft Microsoft de milieueffecten van zijn clouddiensten onderzocht en vergeleken met lokale implementaties. Het model is gebaseerd op de principes voor broeikasgasboekhouding van het World Resources Institute (WRI) en de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) corporate Standard en Product Life Cycle Standard.

Microsoft heeft zich ten doel gesteld om tegen 2025 voor elk datacenter 100% koolstofvrije energie te gebruiken. Bovendien wil Microsoft tegen 2030 koolstofnegatief zijn.  

Google Cloud  

Het FLOW Portal, dat draait op Google Cloud, is de belangrijkste gebruikerstoegang voor het platform. Volgens een studie van Google kan een typische organisatie die migreert naar de cloud:  

  • Naar schatting 68%-87% aan energie besparen 
  • Vergelijkbare hoeveelheden koolstofuitstoot verminderen 

Google publiceert gegevens over de hoeveelheid koolstof die wordt verbruikt in zijn Google Cloud-regio's. Het percentage koolstofvrije energie (CFE%, of in het Engels carbon-free energy percentage) geeft aan wat het gemiddelde percentage koolstofvrije energie is dat per uur op een bepaalde locatie wordt verbruikt. Dit omvat zowel koolstofvrije energie die via het netwerk wordt geleverd als koolstofvrije energie die door Google op die locatie wordt opgewekt.

Wij maken gebruik van de datacenters van Google in België (79% koolstofvrije energie), Duitsland (63% koolstofvrije energie) en Nederland (60% koolstofvrije energie).  

Google heeft zich tot doel gesteld om tegen 2030 zijn energieverbruik te evenaren met 100% koolstofvrije energie, elk uur en in elk datacenter.

100% digitalisering in de cloud  

Elke SaaS-dienst die zijn gegevens opslaat in de cloud is duurzamer dan elke oplossing op locatie. Daarom is onze missie om onze klanten te helpen hun supply chains 100% te digitaliseren zo belangrijk om de doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO of in het Engels ESG) te behalen. Cloudgebaseerde diensten worden niet alleen populairder vanwege hun gebruikersvoordelen; ze zijn ook de enige echte duurzame optie voor bedrijven die hun milieu-impact willen verkleinen.