Bekend om zijn kunst, cultuur en geschiedenis, heeft Italië zich gericht op e-facturatie als een cruciale economische hervorming. De overstap naar het digitaliseren van facturen en de invoering van het 'clearance-model" in 2019 hebben geholpen bij het aanpakken van ingewikkelde belastingstructuren, het verminderen van belastingontduiking, en het laten zien van inzet voor fiscale verantwoordelijkheid en modernisering. Naar aanleiding van dit voorbeeld begonnen steeds meer lidstaten van de EU soortgelijke veranderingen te overwegen.

Nu e-facturatie verplicht wordt door de ViDA (BTW in het Digitale Tijdperk) wetgeving en de B2B e-facturatie verplichting, is het essentieel om strategisch te handelen en een overzicht te krijgen van het systeem. Laten we nu wat dieper ingaan op een gedetailleerde analyse van hoe Italië is overgestapt van traditionele belastingmethoden naar de nieuwe aanpak van e-facturatie.

E-Facturatie: Italië's schild tegen belastingfraude

Vóór 2014 kampte Italië met tal van uitdagingen in zijn belastingstelsel en het bredere economische landschap. Dit was de realiteit voor de lokale overheid en ondernemers:

  • Het alarmerende BTW-gat: Het aanzienlijke verschil tussen de verwachte BTW-inkomsten en het daadwerkelijk geïnde bedrag was zorgwekkend. Dit gat kwam voornamelijk voort uit belastingontduiking, fraude en verschillende vormen van niet-naleving.
  • Een ingewikkeld belastingweb: Het Italiaanse belastingstelsel was ontmoedigend voor bedrijven en leidde vaak tot onbedoelde fouten en inefficiënties. Dit ingewikkelde systeem ontmoedigde vaak naleving en verhoogde operationele kosten.
  • Aanhoudende belastingontduiking: Bepaalde sectoren van de Italiaanse economie waren historisch gezien gevoelig voor belastingontduiking. Zo verergerden ineffectieve controlemechanismen dit probleem.

Toen de Europese Unie van de lidstaten eiste dat ze een passend regelgevend, organisatorisch en technologisch kader zouden plannen om de gehele inkoopcyclus elektronisch te beheren, grepen de Italianen deze kans met beide handen aan.

Italië's Moderne Renaissance

Italië stond aan de wieg van koffie, bankieren en recentelijk e-facturatie. Binnen dit laatste domein heeft het een aanzienlijke positieve verschuiving gezien. Sinds de introductie van het Decreet van 3 april 2013 is de BTW-kloof in Italië gaan dalen: van 26,9% in 2015 tot 21,3% in 2019.

Momenteel hebben ongeveer 2,7 miljoen organisaties 350 miljoen e-facturen verzonden met een minimaal afwijzingspercentage. Vandaag de dag omarmt Italië diverse methoden voor elektronische gegevensoverdracht, zoals XML via het nationale uitwisselingssysteem en EDI (Electronic Data Interchange). Voornamelijk wordt elektronische facturatie tussen bedrijven uitgevoerd via EDI-oplossingen of B2B externe portals. Het standaardformaat voor elektronische facturen is FatturaPA, gebaseerd op XML.

De Italiaanse overheid biedt het Exchange System (Sistema di Interscambio) aan voor de verwerking van e-facturen. Dit systeem valideert formeel elektronische facturen voordat ze worden doorgestuurd naar overheidsinstanties. Er zijn verschillende manieren om een digitale factuur in te dienen bij overheidsinstanties via het Sistema di Interscambio. Deze omvatten:

  • Gecertificeerde Elektronische Mail (CEM);
  • Web - via de website van het Belastingagentschap (vereist authenticatie);
  • SDICoop - Web Service;
  • SDIFTP - File Transfer Protocol (technische specificaties).

Elke methode van e-factuurinzending heeft zijn eigen specifieke vereisten met betrekking tot de manier van verbinding maken met het e-facturatieplatform en de bestandsgrootte van de e-factuur.

Het Sistema di interscambio verwerkt zo'n 2 miljard B2B e-facturen per jaar. De verplichte e-facturatie helpt belangrijke doelen te bereiken in de strijd tegen BTW-ontduiking en vereenvoudiging van administratieve en fiscale processen - en zo stimuleert het de groei van de markt voor diensten.

Terwijl alle binnenlandse facturen de Italiaanse Belastingdienst bereiken via het Sistema di Interscambio (SDI), worden grensoverschrijdende facturen geleverd via het periodieke belastingaangifteschema genaamd Esterometro, (voormalig Spesometro).

 

 

 

E-facturatie in B2G (Business to Government)

Sinds 31 maart 2015 is e-facturatie verplicht geworden voor transacties met overheidsadministraties. Centrale overheidsinstanties waren al op 6 juni 2014 met deze reis begonnen. Volgens deze regelgeving zijn papieren facturen uit den boze voor overheidsadministraties.

Dus, heeft e-facturatie fraudepreventie volledig weten te optimaliseren? Laat de onderstaande cijfers voor zichzelf spreken:

  • Ontdekte valse aankopen: 3,2 miljard euro.
  • Geblokkeerde valse BTW-credits (jan/feb 2019): 688 miljoen euro.
  • 37 betrokken partijen, voornamelijk actief in de groothandel van aardolieproducten.

De controle-informatie is gebaseerd op het aantal leveranciers dat e-facturatie gebruikt, het aantal facturen dat elektronisch wordt ingediend en het aantal e-facturen dat in een specifieke syntax wordt ingediend. Meer dan 800.000 leveranciers hebben e-facturen verstuurd en dit type documenten vertegenwoordigt bijna 100% van de uitgewisselde facturen. Het aantal elektronisch naar het uitwisselingssysteem verzonden facturen bedraagt 30 mln/jaar.

B2B Regelgeving

Vanaf 1 januari 2019 werd e-facturatie verplicht tussen BTW-geregistreerde personen, wat alle bedrijven en freelancers omvatte. Op deze manier werd Italië het eerste Europese land dat het clearance model introduceerde, wat al snel aantrekkelijk werd voor andere EU-landen. Met het clearance model eist de belastingdienst dat elke factuur elektronisch wordt gerapporteerd en geautoriseerd door bedrijven/handelspartners vóór of tijdens het uitwisselingsproces.

De Italiaanse overheid bevorderde B2B e-facturatie door voordelen te bieden aan degenen die ervoor kozen om het meteen te adopteren, zoals het geven van prioriteit voor BTW-teruggaven aan dergelijke bedrijven. Als gevolg hiervan werden de sectoren die het meest werden beïnvloed door e-facturatie de groothandel, detailhandel-reparatie van voertuigen en motorfietsen met meer dan 55 miljoen inzendingen. Geografisch gezien is Lombardije de toonaangevende regio in termen van verzonden facturen, met meer dan 80 miljoen, gevolgd door Lazio en Emilia-Romagna.

De toename van de adoptie van e-facturatie voor zakelijke documenten en tussen zakelijke partners is niet verrassend. De technologie heeft gezorgd voor een vermindering van de kostenallocatie voor de boekhouding, wat cruciaal is voor kleine en middelgrote bedrijven (KMO's). Volgens de European E-Invoicing Service Providers Association (EESPA) bedragen de kosten voor het verwerken van een papieren factuur (voor de koper) ongeveer EUR 17 per factuur. Afhankelijk van de mate van automatisering kunnen de netto voordelen 4-12 euro per factuur bedragen.

Al met al heeft Italië, door e-facturatie te integreren in het hart van zijn zakelijke infrastructuur, niet alleen aanzienlijke economische voordelen geplukt en het systeem voor belastingfraude verminderd. Het heeft ook de weg vrijgemaakt voor minder bureaucratische complexiteit en meer transparantie. Deze overgang laat zien hoe krachtig digitale innovatie kan zijn en geeft andere landen een voorbeeld om ook de voordelen van e-facturatie te ontdekken.