17 maart 2021

U kunt een disaster recovery plan hebben zonder een bedrijfscontinuïteitsplan, maar u kunt geen bedrijfscontinuïteitsplan hebben zonder een disaster recovery plan.

Dacht u dat bedrijfscontinuïteit en disaster recovery (of in het Nederlands: noodherstel) hetzelfde waren? U bent niet de enige. In het kader van de wereldwijde pandemie is het onderwerp bedrijfscontinuïteit versus disaster recovery in een stroomversnelling geraakt. Dat komt omdat bedrijven over de hele wereld risico's tot een minimum willen beperken en zichzelf willen beschermen tegen verstoringen. Ze bereiden zich voor op alles en iedereen die op hun pad kan komen. Velen hebben ingezien dat, om hierin te slagen, bedrijfscontinuïteit en disaster recovery hand in hand moeten gaan, net als de overstap naar de cloud.

Bedrijfscontinuïteit vs. Disaster Recovery

Het feit dat u een disaster recovery plan kan hebben zonder een bedrijfscontinuïteitsplan, betekent niet dat dit verstandig is. Als bedrijfscontinuïteit en disaster recovery wordt vergeleken met elkaar, is de een niet beter dan de ander. Een disaster recovery plan is namelijk slechts een onderdeel van uw bedrijfscontinuïteitsplan. U kunt dus geen bedrijfscontinuïteitsplan hebben zonder een disaster recovery plan. Nou ja, dat kan wel, maar dan is het niet zo’n goed plan.

Het belangrijkste doel van een disaster recovery plan is gegevensbescherming in het geval van - u raadt het al - een ‘disaster’ (ook wel calamiteit genoemd). Daarbij gaat het in de eerste plaats om back-ups (bij voorkeur in de cloud) en systeemherstel, maar ook om het personeel dat de noodzakelijke taken op zich moet nemen. Bedrijfscontinuïteit kan dus het resultaat zijn van een goed uitgevoerd disaster recovery plan.

Bedrijfscontinuïteit en Disaster Recovery

Als we terugkijken op het afgelopen jaar, werden veel bedrijven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen als gevolg van de COVID-19 pandemie. Deze situatie was (en is vaak nog steeds) een complete nachtmerrie, die grotendeels niets te maken heeft met disaster recovery en alles met bedrijfscontinuïteit.

Zoals eerder vermeld, kan bedrijfscontinuïteit het resultaat zijn van een goed uitgevoerd disaster recovery plan, maar het uitbreken van de pandemie was geen calamiteit . Beperkte mogelijkheden buiten de werkplek in combinatie met een drastische verschuiving in de consumentenvraag en alle andere ongunstige omstandigheden waarmee een bedrijf te maken kan hebben gehad, worden in de meeste gevallen niet opgelost met een disaster recovery plan. Hoe moeilijk het ook was om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens, de gegevens waren niet verloren. Ze hoefden niet te worden hersteld.

In dit soort situaties heeft u een bedrijfscontinuïteitsplan nodig. Maar net zoals de pandemie niet kon worden voorspeld, kan ook een echt disaster-scenario niet worden voorspeld.

Voorbereiding is de sleutel. Daarom gaan bedrijfscontinuïteit en disaster recovery hand in hand. Een uitgebreid bedrijfscontinuïteitsplan biedt niet alleen bescherming tegen een paar onverwachte hobbels op de weg, het zorgt ervoor dat niets het normale zakendoen in de weg kan staan.

Een Modern Disaster Recovery Plan

Jaren geleden werd disaster recovery vooral geassocieerd met natuurrampen en de daaruit voortvloeiende fysieke schade. Een goed disaster recovery plan hield in dat er kopieën van belangrijke documenten werden gemaakt en dat deze werden opgeborgen in een opslagruimte ver weg van het kantoor. Vandaag de dag zijn overstromingen, aardbevingen en dergelijke nog steeds een punt van zorg als het gaat om de bescherming van activa. Deze natuurrampen zijn echter niet langer de drijvende kracht achter het implementeren van een disaster recovery plan als onderdeel van een breder bedrijfscontinuïteitsplan.

In onze digitale wereld is de kans namelijk veel groter dat iets anders een calamiteit in gang zet. Storingen in de infrastructuur, systeemhacks, malware (kwaadaardige software) en zelfs zoiets simpels als een misgelopen installatie - al deze calamiteiten doen zich elke dag voor.

Realistisch gezien is er geen sprake van een disaster recovery plan als er geen goed doordachte oplossing voor gegevensherstel bestaat voor elk bedrijfskritisch systeem dat in uw organisatie in gebruik is. Dit is bijna onmogelijk zonder de hulp van de cloud, vandaar dat een modern disaster recovery plan een grote afhankelijkheid van on-premise infrastructuur vermijdt.

Disaster Recovery Diensten

Disaster recovery diensten zijn niks nieuws, want het is allemaal leuk en aardig, totdat iemand gewond raakt. Hiermee proberen we duidelijk te maken dat er vaak eerst iets moet gebeuren voordat een eureka-effect, of dat "aha!"-moment tot stand komt. Dit jaar heeft de pandemie van bedrijfscontinuïteit een topprioriteit gemaakt. Disaster recovery werd al snel het volgende grote onderwerp, waardoor er veel vraag ontstond naar disaster recovery-diensten in de cloud. 

Historisch gezien zijn bedrijven altijd afhankelijk geweest van data. Het verschil tussen toen en nu is dat we op veel meer data vertrouwen en ze anders opslaan. Of het nu gaat om laptops, flashdrives, servers, de cloud of een combinatie van deze locaties, onze data wordt opgeslagen in een virtuele omgeving in plaats van in archiefkasten.

Onze nieuwe methode van dataopslag neemt veel minder ruimte in beslag, maar stelt ons wel bloot aan een geheel nieuwe reeks kwetsbaarheden. Dit is des te meer het geval omdat we veel meer systemen gebruiken dan in het verleden. Disaster recovery diensten garanderen gegevensbescherming voor individuele systemen en zorgen voor minimale downtime wanneer een noodsituatie zich voordoet.

Deze downtime wordt uitgedrukt in een tijdseenheid, dit noemen we Recovery Time Objective (RTO). Als de RTO bijvoorbeeld een uur is, betekent dit dat in het extreemste geval de software een uur offline is.

Daarnaast is het belangrijk om te weten wat de impact is van de calamiteit op de data. Dit wordt ook uitgedrukt in een tijdseenheid, Recovery Point Objective (RPO). Een RPO van twee uur betekent dus dat in het extreemste geval twee uur lang geen data is verwerkt en deze data verloren is gegaan. Bij RTO en RPO gaat het om een maximale waarde en in de praktijk kan het korter duren, maar nooit langer.

Bescherm Uw Data

Van de toegang tot en de overdracht van data, tot de analyse, de opslag en vooral het gebruik van data - we leven in een digitale wereld en data staat centraal. Aangezien data volledig verweven is met vrijwel alle bedrijfsprocessen, weten bedrijven dat het niet langer een optie is om de mentaliteit te hebben dat er geen problemen zullen ontstaan - we hebben allemaal geleerd om niet zo naïef te zijn.

Disaster recovery diensten zorgen ervoor dat uw data er is wanneer u het nodig heeft, en het wordt vaak ondersteund door de leverancier. Als het gaat om data over de supply chain en alles wat er op het spel staat als een deel van of al die informatie verloren gaat, zijn disaster recovery diensten niet eens zozeer een nice-to-have, maar eerder een absolute must. 

TIE Kinetix heeft onlangs een nieuw Disaster Recovery Center (DRC) geïntroduceerd dat continu alle bedrijfskritische gegevens in realtime en op twee afzonderlijke cloudlocaties repliceert. Voor zover disaster recovery plannen gaan, is het een gegarandeerd vangnet voor uw EDI-systeem - bedrijfscontinuïteit in minder dan vijf minuten.