E-facturering in Slowakije

Overheidsinstanties moeten de inkomende e-facturen kunnen verwerken als de leverancier voor deze methode kiest. De Slowaakse overheid is van plan om een nieuw systeem voor continue transactiecontroles (CTC) in te voeren voor binnenlandse B2B- en B2C-transacties, dat nu vanaf 2025 verplicht moet worden (oorspronkelijk gepland voor 2024). Het Electronic Invoice Information System (IS EFA) van de overheid is in ontwikkeling en zal B2G e-facturen verwerken. De overheid stond vrijwillige deelname toe voor testdoeleinden in 2023.

Volgens het ministerie van Financiën moet de invoering van de e-factuur bijdragen aan een verdere verkleining van de belastingkloof op het gebied van btw en inkomstenbelasting. Voor btw-betalers die per kwartaal betalen, bedraagt de vertraging nu 117 dagen. Hierdoor kunnen belastingbetalers onbereikbaar worden, aldus het ministerie van Financiën.

Waarom stapt de Slowaakse overheid over op e-facturering? De overdracht van factuurgegevens van belastingplichtige entiteiten naar de belastingdienst is een essentieel onderdeel van de maatregelen van het ministerie van Financiën en de belastingdienst. Het maakt het mogelijk om

  • belastingfraude te bestrijden
  • de belastingkloof te verkleinen
  • de efficiëntie van de belastinginning te verhogen
  • de algehele effectiviteit van het systeem te verbeteren.

Er zijn verschillende redenen waarom elektronische facturen beter zijn dan PDf-facturen en papieren facturen:

  • E-facturatie verbetert het overzicht van facturen en belastingen,
  • Het biedt een snel en nauwkeurig overzicht van individuele transacties,
  • E-facturen stroomlijnen het facturatieproces
  • E-facturatie bespaart kosten voor het verwerken en bezorgen van facturen (bijv. afdrukken, frankeren, enz.)
  • Het is niet langer nodig om facturen op websites weer te geven,
  • Het neemt belemmeringen weg voor bedrijven om grensoverschrijdend te communiceren en elektronisch te factureren tussen EU-landen.

B2G e-facturering in Slowakije

Het hoofddoel van IS EFA is de implementatie van Richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten. De richtlijn stelt de verplichting in om factureringsgegevens te rapporteren bij commerciële transacties tussen overheidsinstellingen en hun leveranciers. Tegelijkertijd maakt de richtlijn het mogelijk om e-facturering uit te breiden naar de particuliere sector.

De eerste golf van verplichte B2G e-facturatie wordt verwacht in Q1 2024. Deze start met specifieke overheidsinstanties en contracten van meer dan € 5.000. De uitrol zal gefaseerd plaatsvinden, met meer entiteiten en lagere drempels die na verloop van tijd worden toegevoegd. Blijf op de hoogte via de website van het Ministerie van Financiën voor specifieke tijdlijnen.

Alle e-facturen voor overheidsinstanties moeten worden verzonden via het IS EFA-platform zodra dit volledig operationeel is. Het ministerie van Financiën van de Slowaakse Republiek presenteerde de technische oplossing van het nieuwe informatiesysteem voor elektronische facturering E-faktúra. Het is een systeem voor gegarandeerde elektronische facturering en verzending van factuurgegevens naar de financiële administratie.

Het ministerie van Financiën van de Slowaakse Republiek implementeert in nauwe samenwerking met de belastingdienst een uniform proces van elektronische facturering en verzending van gestructureerde factuurgegevens naar de belastingdienst via een informatie- en communicatieoplossing - het Electronic Invoicing Information System (IS EFA).

Met name de implementatie van gegarandeerde elektronische facturering draagt bij aan het verminderen van de administratieve lasten voor bedrijven. Het IT-systeem is een gratis toegankelijke online tool die kleine bedrijven helpt bij het maken en beheren van e-facturen in het juiste elektronische formaat en die e-facturen in realtime controleert.

Voor bedrijven die hun eigen softwaretools gebruiken, biedt EFA IS een open programmeerinterface waarmee bedrijven facturen die in hun systemen zijn gegenereerd zonder verdere tussenkomst van de gebruiker kunnen overbrengen naar EFA IS.

Last but not least zal de invoering van uniforme e-facturering in de hele Europese Unie helpen om de grensoverschrijdende handel te bevorderen en interoperabiliteit op het gebied van e-facturering tot stand te brengen, terwijl de transparantie van de door overheidsdiensten uitgereikte en ontvangen facturen zal toenemen.

B2B elektronisch factureren in Slowakije

Elektronische B2B-facturering is in Slowakije nog niet verplicht. Business-to-business (B2B) transacties in de particuliere sector tussen ondernemers zullen deel uitmaken van de tweede fase van de oplossing, de zogenaamde “grote e-factuur”.

De derde fase betreft zakelijke transacties tussen ondernemers en hun klanten, het zogenaamde B2C-segment (business-to-customer). Beide fasen zouden niet voor 1.1.2024 geïmplementeerd mogen worden, vanwege het onderbroken wetgevingsproces.

De oorspronkelijke bedoeling, om het e-factuur rapporteringssysteem vanaf 2023 te lanceren voor alle soorten transacties en de introductie van de zogenaamde “grote e-factuur”, is dus uitgesteld, en de waarschijnlijke tijdshorizon voor de lancering van de e-factuur rapporteringsverplichting voor B2B en B2C transacties is begin 2024. De deadline is uitgesteld op basis van de belofte van het FSRS dat bedrijven minstens een jaar de tijd krijgen om het e-factuursysteem te testen.

Naast de hulpmiddelen van de overheid kunnen bedrijven in Slowakije kiezen voor verschillende e-factuuroplossingen, waaronder webapplicaties, EDI-providers en gespecialiseerde software. Slowakije gebruikt bijvoorbeeld het PEPPOL BIS Billing 3.0 formaat voor e-facturen, waardoor compatibiliteit tussen verschillende oplossingen gegarandeerd is.

Conclusie

E-facturatie wordt steeds belangrijker in zowel B2B- als B2G-transacties in heel Europa. Een paar jaar geleden was het meestal vrijwillig en alleen degenen die zich bewust waren van de voordelen van e-facturatie op het gebied van veiligheid, gemak en gegevensautomatisering, maakten er gebruik van. Vandaag de dag, als u een bedrijf bent dat geregistreerd staat in Slowakije of Slowaakse zakenpartners hebt, moet u voldoen aan de regelgeving voor B2B e-facturatie, zowel in Slowakije als in uw land van registratie.

Als u niet alleen in Slowakije, maar ook in andere landen aan de e-facturatie-eisen moet voldoen, zorg er dan voor dat u een internationale e-facturatieprovider kiest. Bij SPS Commerce verheffen we meer dan 150 bedrijven over de hele wereld met een veilige en compliant oplossing voor elektronisch factureren. Vertrouw deze zaken toe aan echte professionals en heb nooit meer de moeite om compliant te blijven in Slowakije, de VS, Australië of welk ander land dan ook. Plan een vrijblijvend gesprek voor meer informatie.