Servië heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van e-facturering. Het Servische ministerie van Financiën heeft in 2021 de wet op elektronisch factureren aangekondigd (Staatsblad van de Republika Srpska, nr. 44/2021 en 129/2021). Het nieuwe nationale e-facturatiesysteem heet Sistem e-Faktura.

Elektronische facturering wordt in Servië vanaf januari 2023 verplicht voor alle bedrijven en overheidssectoren. Het implementatieproces bestaat uit drie fasen, van 1 mei 2022 tot 1 januari 2023.

Recente updates


Het Servische parlement heeft op 9 december 2022 amendementen aangenomen op de wet inzake elektronische facturering, die op 1 januari 2023 van kracht worden. De wet is niet van toepassing op natuurlijke personen die geen zelfstandige belasting betalen. De termijn voor elektronische registratie van btw-berekeningen wordt verkort van 15 tot 10 dagen vanaf 1 januari 2024. Er zijn ook wijzigingen voor aanpassingen van douanegerelateerde e-facturering vanaf augustus 2024.

Loop niet achter! Ontvang deskundige inzichten in e-facturatie (maandelijks) in uw inbox


Aanmelden

 

Omvang van het e-factureringssysteem


De wet op e-facturering heeft betrekking op het genereren, overzetten, ontvangen, verwerken en archiveren van elektronische facturen. Zowel publieke als private entiteiten (B2G en G2B), transacties tussen belastingbetalers (B2B) en ook die tussen overheden (G2G) zijn verplicht voor elke transactie.

Tijdlijn van implementatie


De implementatie van het nieuwe systeem zal geleidelijk worden uitgebreid en de tijdlijn zal in drie fasen worden voltooid:

Fase 1 (vanaf 1 mei 2022): Bedrijven zijn verplicht om e-facturen aan overheidsinstanties te sturen, terwijl overheidsinstanties verplicht zijn om e-documenten te ontvangen en te archiveren (B2G-transacties). Daarnaast zijn overheidsinstanties ook verplicht om e-facturen te verzenden en te ontvangen voor zaken met andere overheidsinstanties (G2G-transacties).

Fase 2 (vanaf 1 juli 2022): Overheidsinstanties zijn verplicht om e-facturen uit te reiken en te verzenden naar entiteiten uit de particuliere sector (G2B-transacties). Bedrijven uit de privésector worden verplicht om e-facturen te ontvangen en te archiveren.

Fase 3 (vanaf 1 januari 2023): De volledige implementatie is voltooid en elektronische facturen worden verplicht voor de particuliere sector bij onderlinge transacties (B2B-transacties).

Technische details van het nieuwe e-facturatiesysteem
 

Een elektronische factuur moet worden verzonden en ontvangen in overeenstemming met de norm EN 16931-3-2, die in XML-formaat is opgesteld. Elektronische facturen kunnen op verschillende manieren worden verzonden. Elektronische facturen gegenereerd of ontvangen door overheidsinstanties moeten permanent worden gearchiveerd in het e-factuursysteem van de overheid. Anderzijds moeten elektronische facturen die worden aangemaakt en verzonden door bedrijven uit de privésector gedurende 10 jaar vanaf het einde van het jaar waarin de elektronische factuur werd uitgereikt, worden bewaard in het elektronische facturatiesysteem of in het systeem van de dienstverlener (het systeem van de tussenpersoon).

Boetes voor niet-naleving e-factuur


Boetes variëren tussen rechtspersonen en hun verantwoordelijke vertegenwoordiger. Als de belastingdienst bijvoorbeeld ontdekt dat een rechtspersoon zich niet houdt aan de gepubliceerde normen of data, variëren de boetes van EUR 1.701 tot EUR 17.011, en de boetes voor de vertegenwoordiger variëren van EUR 425 tot EUR 1.276.

Conclusie


Omarm de digitale revolutie en overweeg SPS Commerce als uw toonaangevende internationale E-invoicing provider. 

Of u nu een bedrijfseigenaar, een accountant of een nieuwsgierige leerling bent, als u op de hoogte blijft door u te abonneren op onze nieuwsbrief over ontwikkelingen op het gebied van e-facturatie en meer, kunt u betere beslissingen nemen en uw financiële processen stroomlijnen.   

Vragen over E-facturatie? Neem contact op met onze experts!