Bijgewerkt op 16 Februari 2024

Overzicht

Vanaf 2022 heeft de Vlaamse overheid haar e-facturatiedoelstellingen bereikt. Dit betekent dat overheidsinstanties verplicht zijn om e-facturatie toe te passen onder de Europese richtlijn 2014/55/EU. Sinds 2017 eist de Vlaamse overheid e-facturen van al haar leveranciers. 

E-facturatie voor B2G 

Business-to-government e-facturatie is verplicht. Alle overheidsinstanties moeten e-facturen kunnen ontvangen en geselecteerde leveranciers van overheidsinstanties moeten hun facturen in het gespecificeerde elektronische formaat (PEPPOL BIS) verzenden.

End-to-End E-Procurement

Vlaanderen, de officiële toegangspoort van de Vlaamse overheid, geeft aan dat de Vlaamse overheid inzet op een volledig digitale verwerking van overheidsopdrachten en aanverwante processen: end-to-end e-procurement. Sinds 2015 heeft de Vlaamse overheid bepaald dat alle bedrijven e-facturen moeten kunnen ontvangen. 

De invoering van e-facturatie in België is uitgesteld vanwege politieke geschillen 

België had plannen om in juli 2024 een op PEPPOL gebaseerd e-factureringssysteem te implementeren. Helaas zijn deze plannen uitgesteld. Oppositiepartijen in het Belgische parlement hebben het voorstel verworpen en de overheidsinkomstenprognoses in verband met het plan in twijfel getrokken.

De voorgestelde hervormingen op het gebied van e-facturering waren bedoeld om de belastinginkomsten te verhogen en de btw-kloof te verkleinen.

Pogingen om een politiek consensus te bereiken en de hervormingen opnieuw te bekijken, zullen moeten wachten tot na de zomerverkiezingen van 2024. Vanwege dit uitstel is besloten dat de hervormingen op het gebied van e-facturatie in België vanaf januari 2026 zullen worden doorgevoerd.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft in de ministerraad een akkoord bereikt over de verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026.

Hoewel deze verplichting al geldt voor facturen die aan de overheid worden verstrekt, zorgt minister Van Peteghem ervoor dat vanaf 1 januari 2026 gestructureerde elektronische facturen ook de standaard zullen zijn voor transacties tussen belastingplichtige bedrijven.

Voor deze nieuwe ontwikkeling heeft de overheid besloten om gebruik te maken van het Europese PEPPOL-netwerk. Wanneer een bedrijf zich hierbij aansluit, wordt het automatisch verbonden met alle andere deelnemers aan dit netwerk. Dit netwerk wordt al in veel andere EU-lidstaten gebruikt.

NL - Blog - E-invoicing in Belgium - Table

Conclusie 

Wat betreft de informatie over de vereisten voor e-facturatie voor B2B, wordt nog steeds verwacht dat de plannen het huidige schema zullen volgen. Echter, gezien de situatie, kunnen beslissingen veranderen. U kunt hier meer details vinden.

SPS Commerce (voorheen bekend als TIE Kinetix) heeft zorgvuldig de belangrijke tijdsaspecten van e-facturatie in België verfijnd, waarbij alle nieuwste voorschriften en updates worden behandeld. De meest recente update loopt tot oktober 2023.