18 augustus 2021

Bij de betaling van een factuur in een business-to-business (B2B) transactie geldt voor alle betrokken partijen: hoe sneller, hoe beter. Vreemd genoeg wachten kopers meestal tot de vervaldatum met het overmaken van de betaling. Maar wat is dan het oponthoud?

9 van de 10 keer maken kopers hun betalingen op het laatste moment over om het werkkapitaal te optimaliseren. Ze willen hun geld besteden aan de dingen die het meeste impact hebben op hun bedrijf, zoals digitale transformatie. Dus zelfs als ze op een berg geld zitten, is er niet echt een reden om de betaling vroegtijdig te verrichten, tenzij hun doel is om hun days payable outstanding (DPO) te verminderen. Maar laten we eerlijk zijn: ze proberen het waarschijnlijk alleen maar te verhogen.

Dit is echter precies het tegenovergestelde van wat leveranciers proberen te doen. Om het werkkapitaal te optimaliseren, moeten leveranciers namelijk hun days sales outstanding (DSO) verlagen.

Gelukkig zijn er twee soorten financieringsmodellen die voor beide partijen een win-winsituatie kunnen opleveren: dynamic discounting en supply chain finance (SCF). Door gebruik te maken van één (of beide) modellen kunnen kopers en leveranciers hun doelstellingen bereiken ondanks de tegenstrijdige belangen. 

Wat is dynamic discounting?

Bij het dynamic discounting model wordt korting gegeven op de factuur op het moment dat een betaling eerder wordt gedaan. De korting is vaak een percentage van de volledige factuur en de hoogte is afhankelijk van hoe snel de betaling wordt gedaan.

In tegenstelling tot de meer traditionele betalingskortingen, wordt dynamic discounting toegepast op basis van individuele facturen. Leveranciers kiezen welke facturen in aanmerking komen voor een betalingskorting en welke niet. De overeenkomst is niet statisch en kan naar keuze van de leveranciers worden gewijzigd. Vandaar dynamic discounting. 

Om de factuur al eerder te voldoen, heeft de koper wel liquide middelen (kasgeld) nodig die bijvoorbeeld op dit moment weinig tot geen rendement opleveren. Met de huidige lage rentestand zijn CFO’s altijd op zoek naar oplossingen om kasgeld rendabel te maken. Dynamic discounting kan dan een waardevolle oplossing zijn.

Aan dynamic discounting zitten voordelen voor zowel leverancier, als koper.

Voordelen voor kopers

 • Verhoogde winstgevendheid. Kortingen bij vroegtijdige betaling op goederen en/of diensten leveren vaak een groter rendement op dan de potentiële rente.
 • Rendement op liquide middelen waar nu weinig tot geen rendement zit. Er kan geïnvesteerd worden om kortingen te krijgen, wat resulteert in rendement met een laag tot geen risico.
 • Versterkt de gezondheid van de supply chain omdat door eerdere betalingen wordt de flexibiliteit van de supply chain vergroot en wordt de kans op eventuele verstoringen verlaagt.
 • Geautomatiseerde vroegtijdige betalingen. Met een EDI- of e-facturatieoplossing zorgen inkopers ervoor dat zij nooit een betaling mislopen en altijd de korting ontvangen.
 • Verbeterde relaties met leveranciers want zij genieten ook van de voordelen die dynamic discounting met zich mee brengen.

Voordelen voor leveranciers

 • Verbeterde werkkapitaalpositie want door de vroegere betaling wordt het gemiddelde aantal dagen dat een bedrijf wacht op de betaling van een factuur na factuur, oftewel de day sales outstanding (DSO), verlaagt. Vervolgens wordt als gevolg de periode vanaf de aankoop van de grondstoffen tot de ontvangst van betaling, oftewel de cash conversion cycle (CCC), ook verkort. Een kortdurende CCC zorgen voor vele voordelen die een bedrijf financieel gezond houden.
 • Een betere cashprognose aangezien ze zelf kunnen bepalen wanneer ze betaald willen worden wat het eenvoudiger maakt om de toekomstige cashflow te voorspellen.
 • Flexibiliteit want leveranciers zelf kunnen bepalen bij welke facturen ze dynamic discounting willen toepassen.

Nadelen van dynamic discounting

In het algemeen is dynamic discounting een financieringsoptie met een laag risico voor inkopers die hun winstgevendheid willen verhogen en hun leveranciers het voordeel van vroege betalingen willen bieden. Door aan een regeling voor dynamic discounting deel te nemen, stemmen leveranciers er echter mee in hun prijzen te verlagen en krijgen ze daardoor een kleine klap op hun eigen winstgevendheid. Veel leveranciers, vooral in het MKB, doen dit graag - als ze willen investeren in de groei van hun bedrijf is het voor hen belangrijker om de DSO te verlagen en meer cash in kas te hebben. Maar voordat ze overhaast een overeenkomst voor dynamic discounting aangaan, is het belangrijk dat leveranciers eerst hun financiële gezondheid evalueren om er zeker van te zijn dat ze zich een dergelijke overeenkomst kunnen veroorloven.

Wat is supply chain finance?

Als er geen overtollig kasgeld beschikbaar is om meer rendement op te maken kan er ook gebruik worden gemaakt van het financieringsmodel supply chain finance. Bij dit model (ook wel reverse factoring genoemd) financiert een bank of een andere derde financieringsverstrekker de factuur voor. De factuur wordt dan eerder betaald, maar de koper betaalt de financieringsverstrekker volgens het betaaltermijn.

In deze situatie geniet de leverancier van de snelle betaling en de koper van het lange betalingstermijn. Daarnaast hoeft de koper geen liquide middelen beschikbaar te maken.

Ook aan supply chain finance zitten voordelen voor zowel leverancier, als koper.

Voordelen voor kopers

 • Versterkt de gezondheid van de supply chain omdat door het aanbieden van financiering aan leveranciers de kans op eventuele verstoringen wordt verlaagt.
 • Verbeterde werkkapitaalpositie want u kunt gebruik maken van langere betalingstermijnen wat het gemiddelde aantal dagen dat u erover moet doen om leveranciers te betalen, oftewel days payables outstanding (DPO), verhoogt wat als gevolg het CCC verkort.
 • Verbeterde relaties met leveranciers want zij genieten ook van de voordelen die supply chain finance met zich mee brengen.

Voordelen voor leveranciers

 • Verbeterde werkkapitaalpositie,want door de vroegere betaling wordt de DSO verlaagt. Vervolgens wordt als de CCC verkort. Een kortdurende CCC zorgen voor vele voordelen die een bedrijf financieel gezond houden.
 • Een betere cashprognose aangezien transparant is wanneer ze betaald zullen worden wat het eenvoudiger maakt om de toekomstige cashflow te voorspellen.
 • Lage financieringskosten,want de kosten zijn lager dan de meeste andere financieringskosten. Daarnaast wordt de financiering gebaseerd op de kredietwaardigheid van de koper in plaats van de leverancier.

Nadelen van supply chain finance

Het grootste nadeel van het supply chain finance model is dat het meestal gereserveerd is voor de top 1% van leveranciers van een koper. Dat is jammer, want de kleinere leveranciers zijn vaak degenen die er het meest van zouden kunnen profiteren. In veel gevallen hebben grote leveranciers zelfs een betere kredietwaardigheid dan de koper. Terwijl SCF het best werkt wanneer dat andersom is.

Supply chain finance kan dus een duurzame oplossing zijn wanneer een koper geld (kapitaal) kan lenen bij een bank tegen een lagere rentevoet dan zijn leveranciers. Daar komt nog bij dat de financiering van de supply chain nog duurzamer wordt als het ook aan kleinere leveranciers kan worden aangeboden, vooral als de afnemer de betalingstermijnen voor alle leveranciers verlengt. Dit zou uiteindelijk een averechts effect kunnen hebben op de supply chain en de relaties met leveranciers, aangezien niet-gekwalificeerde leveranciers geen financiële steun zullen krijgen en aanzienlijk langer op hun betaling zullen moeten wachten.

Dus, dynamic discounting of supply chain finance?

Het antwoord op deze vraag ligt eraan in welke positie u zit. De voordelen lijken erg op elkaar en beide financieringsmodellen kunnen zorgen voor win-win situaties. Er zitten echter twee grote verschillen tussen beide:

 • De manier van financiering.
 • Het voordeel voor de koper is anders, want bij dynamic discounting wordt bespaard op kosten wat zorgt voor een hogere winstgevendheid. Bij supply chain finance verbetert het werkkapitaaal door de langere betalingstermijnen.

Als u beschikt over een overvloed aan liquide middelen, dan is het zinvol om te kiezen voor dynamic discounting. Het risico is laag en de kans is groot dat het merendeel van uw leveranciers bereid zal zijn om mee te doen. Daarom is dynamic discounting de meest duurzame oplossing van de twee. Maar als u ook wilt profiteren van langere betalingstermijnen en meer liquide middelen wilt hebben, hoeft u niet per se het ene boven het andere te kiezen. Een combinatie van zowel dynamic discounting als supply chain finance kan dan de beste oplossing zijn.

Kiest u dynamic discounting? Zorg voor een geoptimaliseerd automatiseringsproces!

We hebben veel voordelen behandeld, maar dynamic discounting hoeft niet altijd voor u te werken. Want stel dat het verkortte betalingstermijn 10 dagen is, in veel organisaties is het met de huidige processen bijna niet mogelijk om de factuur binnen 10 dagen goedgekeurd te krijgen. Dan is het verstandig om te gaan werken aan het automatiseren van het facturatieproces of deze te optimaliseren.

TIE Kinetix ondersteunt u bij het realiseren van 100% digitalisatie in uw supply chain, zodat u als koper of leverancier moeiteloos kan profiteren van de vele dynamic discounting voordelen.