10 september 2020

In tegenstelling tot ruim 30 jaar geleden, is het "lean manufacturing"-gedachtegoed niet langer onbekend in de productie-industrie. Tegenwoordig is het één van de meest gebruikte benaderingen in supply chain management. Maar één ding is zeker: het proberen om lean manufacturing te implementeren en het daadwerkelijk implementeren zijn twee verschillende dingen. Dat komt omdat de productie-industrie continu te maken heeft met de wisselende vraag van de consument en de vijf principes van lean manufacturing tegelijkertijd alleen kunnen worden gerealiseerd als digitale transformatie binnen de organisatie wordt omarmd. Vreemd genoeg is dat juist het punt waar HR aan de orde komt. 

Digitale Transformatie in de Productie-industrie

Volgens een recent rapport heeft 86% van de producenten mensen benoemd om de digitale transformatie in goede banen te leiden. Deze noodzaak wordt nog het beste geïllustreerd in de bandenindustrie, een sector waar de stappen die nodig zijn om digitale transformatie te bereiken regelmatig worden besproken in o.a. interviews met marktleiders. Neem Paolo Ferrari als voorbeeld. Als president en CEO van Bridgestone Americas legt hij in een interview uit dat er een enorme culturele verschuiving binnen de organisatie plaatsvindt in de overgang van een productgericht productiebedrijf naar een "briljante aanbieder van mobiliteitsoplossingen". Hij legt verder uit dat door deze nieuwe richting teamleden buiten hun comfortzone moeten stappen. Zo worden bijvoorbeeld productingenieurs die al jaren bij het bedrijf werken, nu geïntroduceerd in Big Data, AI, cloud-gebaseerde applicaties en SaaS.

De voornaamste reden waarom digitale transformatie mislukt

Terwijl de technologische ontwikkeling een integraal onderdeel uitmaakt van het behouden van het concurrentievoordeel in de productie-industrie, gaat het bij digitale transformatie net zoveel om de mensen als om de technologie. Dit wordt perfect wordt uitgelegd in het Forbes-artikel, Here's Why HR is Critical for Digital Transformation Success.  Voor medewerkers die al langer bij een werkgever werken maar volledig nieuw zijn in het moderne technologische landschap en hierdoor niet begrijpen waarom er verandering nodig is. Dan is het niet verrassend (gezien de impact op de mensen en cultuur) dat dit één van de grootste valkuilen is waarom digitale transformaties zo vaak mislukken.

Digitale Transformatie maakt Lean Manufacturing mogelijk

Als de digitale transformatie-inspanningen mislukken, zal de implementatie van “lean manufacturing” net zo weinig succes hebben. Dat komt omdat lean manufacturing de nadruk legt op de efficiëntie van de supply chain, van just-in-time (JIT) productie tot het verbeteren van de communicatie met partners door het automatiseren van de documentuitwisseling. Dit is alleen mogelijk als én wanneer de traditionele supply chain managementpraktijken opnieuw worden geëvalueerd en de medewerkers hier met een open mindset reageren op culturele veranderingen. HR kan hierbij helpen.

Om te beginnen kan HR het interne draagvlak voor digitale transformatie vergroten met een aanpak gericht op de medewerkers. Dat is immers de reden waarom HR bestaat. En als medewerkers goed geïnformeerd, opgeleid en getraind zijn op de relevante onderwerpen, hebben ze veel meer kans om een positieve houding aan te nemen en bewust te helpen bij de transformatie-inspanningen.