4 juni 2021

Voor fabrikanten die strategische inkoopmethoden hebben toegepast om de supply chain wendbaar te maken, is er één onderwerp dat gedurende de hele corona-crisis altijd in het middelpunt van de belangstelling heeft gestaan: Is het tijd om opnieuw na te denken over globalisering in de supply chain? En hoe kunnen lokale inspanningen een wereldwijde supply chain ondersteunen?

Vóór COVID-19 werd de wereldhandel in sommige gevallen al heroverwogen als gevolg van de Brexit en het geschil tussen de VS en China. Maar afgezien daarvan was het een bloeiende markt zonder tekenen van achteruitgang. De overgrote meerderheid van de fabrikanten profiteerde van de gemakkelijke toegang tot goedkope grondstoffen - de voordelen waren simpelweg altijd groter dan de nadelen.

Om die reden hebben fabrikanten hun wereldwijde supply chains van oudsher opgebouwd rond inkoopstrategieën waarbij een degelijke risicobeoordeling ontbrak. Producenten over de hele wereld zijn nu geconfronteerd met hun afhankelijkheid van wereldwijde leveranciers. En nu ze hebben ervaren hoe globalisering van invloed kan zijn op de activiteiten van de supply chain, stappen ze af van een grote afhankelijkheid van één leverancier en één regio.

Dit is het tweede deel van onze blogreeks over strategic sourcing. Lees de vorige blog hier: Hoe strategic sourcing fabrikanten helpt om wenbaarheid te vergroten

Globalisering vs. lokalisering

Vanuit een sourcing-perspectief verwijst globalisering naar het inkopen op een internationale of wereldwijde schaal. Een autofabrikant in Zuid-Holland kan bijvoorbeeld al zijn motoren kopen bij een of meer leveranciers in China.

Lokalisatie daarentegen verwijst naar het inkopen op regionaal niveau. Vanuit een productiestandpunt gaat dit meestal om grondstoffen of individuele componenten. Dezelfde Hollandse autofabrikant als in het globaliseringsscenario hierboven kan bijvoorbeeld al zijn remblokken aankopen bij een of meer leveranciers in de Gemeente Rotterdam.

Het integreren van lokalisatie in uw wereldwijde supply chain

Zoals eerder benoemd, zijn fabrikanten kritischer gaan kijken naar zowel de globalisering als de lokalisering van hun supply chain. De voornaamste reden hiervoor is om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in het geval van een verstoring van de supply chain. Het is niet eenvoudig om volledig voorbereid te zijn op zowel globaal, als lokaal niveau. Een benadering van inkoop die alleen op globalisering is gericht kan ernstige gevolgen hebben voor de activiteiten in de supply chain, en hetzelfde geldt voor een benadering die alleen op lokalisering is gericht. 

Een betrouwbare strategie vereist dat producten lokaal en globaal worden ingekocht om wendbaarheid te bereiken, ongeacht de aanpak, JIT of elk ander. Het is dus niet globalisering versus lokalisering; het is een combinatie van beide. Om te voorkomen dat globalisering een enorme impact heeft op de supply chain als er iets misgaat, moeten fabrikanten kwetsbare punten in kaart brengen. Ze moeten de afhankelijkheid van één leverancier of regio minimaliseren en de mogelijkheden voor lokalisatie beoordelen.

Hoe lokalisatie globale supply chain management beïnvloedt

In het verleden richtten fabrikanten zich voornamelijk op het verbeteren van de globalisering in de supply chain. Hierdoor beïnvloedde de globalisering het supply chain management in zoverre dat het merendeel van de leveranciers zich in het buitenland bevond. Dat betekende lagere prijzen, langere doorlooptijden en, in het algemeen, een zeer specifieke manier van zakendoen met een lange lijst van protocollen die specifiek zijn afgestemd op het managen van een globale supply chain.

Tegenwoordig heeft de globalisering nog steeds gevolgen voor supply chain management, en de meerderheid van de leveranciers bevindt zich misschien nog steeds in het buitenland. Het verschil is dat fabrikanten nu hun focus verleggen: Ze beseffen dat hun globale supply chain gelokaliseerd moet worden. Deze verschuiving brengt een geheel nieuwe reeks processen en een geheel andere benadering van wereldwijd supply chain management met zich mee. Om te beginnen moeten nieuwe leveranciers goed gescreend worden zodat u zeker weet dat u überhaupt zaken met ze kan doen.

Digitalisering maakt de verschuiving naar lokalisatie gemakkelijker

Als fabrikanten gebruik maken van EDI, zijn ze al op de goede weg. Vooral in de Verenigde Staten en Europa maken steeds meer bedrijven gebruik van digitale technologieën om de veranderende marktomstandigheden en toegenomen concurrentie bij te benen. En hoewel het meestal de grotere retailers zijn die nieuwe handelspartners verplichten om zakelijke documenten via EDI uit te wisselen, weten producenten die honderden of zelfs duizenden documenten per jaar uitwisselen dat handmatige invoer in een leveranciersportaal geen oplossing is voor de lange termijn.

Het is nu veel gebruikelijker voor deze producenten om hun eigen EDI oplossingen te implementeren en vervolgens vergelijkbare EDI eisen op te leggen aan hun eigen leveranciers. Dit gezegd hebbende, zijn veel leveranciers tegenwoordig ook in staat om documenten elektronisch uit te wisselen en geven zij er de voorkeur aan om nieuwe zakelijke relaties aan te gaan met producenten die hun supply chain hebben gedigitaliseerd.

Nu producenten zich hebben gerealiseerd dat een wendbare inkoopstrategie lokalisering en globalisering in de supply chain vereist, is het belangrijker dan ooit dat zij zichzelf toegankelijk maken om zaken mee te doen. TIE Kinetix biedt EDI-oplossingen die zijn ontworpen met producenten in het achterhoofd. En als internationaal bedrijf stelt TIE Kinetix u in staat om zowel lokalisatie als globalisatie op te nemen in uw inkoopstrategie en u te helpen uw leveranciers te laten groeien, welke richting u ook kiest.