Bijgewerkt op 25 maart 2024

 

Waarom Roemenië besloot e-facturatie te implementeren

Roemenië heeft besloten om e-facturering te implementeren om belastingontduiking te verminderen en de btw-kloof, die in 2019 de grootste in de EU was, te dichten. De digitalisering van facturen is in overeenstemming met de e-factureringsrichtlijn 55/2014/EU van de EU en het voorstel voor de btw in het digitale tijdperk (ViDA). De invoering van e-facturering maakt ook deel uit van de bredere strategie van Roemenië om het digitale tijdperk te omarmen.

Het Roemeense e-Factura heeft belangrijke voordelen voor zowel de overheid als de particuliere sector:

 • Het biedt een realtime overzicht van de uitvoering van budgetten en, in een volgende stap, van business-to-business (B2B) transacties;
 • Het draagt aanzienlijk bij aan de vermindering van btw-fraude op nationaal niveau en binnen de Europese Unie. Het zal ook de verliezen door belastingontduiking verminderen;
 • Het systeem zal worden gekoppeld aan de andere systemen van de EU-lidstaten;
 • Het garandeert de mogelijkheid voor elke entiteit uit elke lidstaat van de Europese Unie om deel te nemen aan het aanbestedingsproces;
 • Het systeem zal realtime gegevens leveren, wat zal leiden tot de efficiëntie van het inzamelingsproces en, impliciet, tot het verzekeren van de investeringsbehoeften van de Roemeense staat;
 • Efficiëntie, voorspelbaarheid en transparantie bij de besteding van middelen door openbare instellingen;
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van het mechanisme voor documentaire verificatie (desk - audit - ANAF-controle - fraudebestrijding op afstand) voor nalevings- en preventiemaatregelen; 
 • De gegevens die via dit systeem worden verzameld, zullen ondersteuning bieden voor meer gedetailleerde voorspellende analyses van de economische ontwikkeling, het identificeren van asymmetrieën in de economie en het implementeren van relevant fiscaal beleid dat zorgt voor een natuurlijk kader voor de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat;
 • De zwakke punten van het oude papieren boekhoudsysteem elimineren.

 

Belangrijke aspecten van e-facturatie in Roemenië

Het implementatieproces van e-Facture zal in twee fasen verlopen, als volgt:

In de eerste fase, tussen 1 januari 2024 en 30 juni 2024, moeten marktdeelnemers - belastingplichtigen die in Roemenië zijn gevestigd, ongeacht of zij al dan niet voor btw-doeleinden zijn geregistreerd - alle facturen die zijn uitgereikt in de B2B-relatie en in de relatie met overheidsinstellingen melden in het nationale elektronische factureringssysteem RO e-Factura, met uitzondering van de facturen die zijn uitgereikt in de B2G-relatie, waarvoor het gebruik van RO e-Factura verplicht is vanaf 1 juli 2022.

Het ministerie van Financiën heeft een noodverordening uitgevaardigd die de zachte landingsperiode voor elektronisch melden verlengt tot 31 mei 2024. Vanaf 1 juli evolueert het mandaat naar een volledig B2B e-factureringsuitwisselingsmandaat (een gecentraliseerd clearing- en uitwisselingsmodel). De periode van geen sancties/boetes wordt nu verlengd om bedrijven te ondersteunen bij "...de verdere aanpassing van hun procedures/systemen voor de verzending van facturen in het nationale elektronische facturatiesysteem RO e-Factura".

In de tweede fase, vanaf 1 juli 2024, zijn de opstellers van elektronische facturen verplicht om deze door te sturen naar de ontvangers, met behulp van het nationale elektronische factuursysteem RO e-Factura. 

Vanaf 1 januari 2024 zijn niet in Roemenië gevestigde belastingplichtigen die voor btw-doeleinden in Roemenië zijn geregistreerd, ook verplicht om alle facturen die worden uitgereikt in het kader van B2B-relaties voor de levering van goederen en diensten met de plaats van levering of dienst in Roemenië, te registreren in het nationale elektronische factureringssysteem RO e-Factura.

De volgende transacties zijn vrijgesteld van de verplichting om het nationale elektronische factureringssysteem RO e-Factura te gebruiken:

 • Leveringen van goederen die buiten de Europese Unie worden verzonden of vervoerd door de leverancier of een andere persoon namens hem;
 • leveringen van goederen die door de niet in Roemenië gevestigde koper of namens hem door een andere persoon buiten de Europese Unie worden verzonden of vervoerd, met uitzondering van goederen die de koper zelf vervoert en die dienen voor de uitrusting of bevoorrading van schepen en pleziervaartuigen of andere vervoermiddelen voor privégebruik;
 • intracommunautaire leveringen van goederen.

 

Loop niet achter! Ontvang deskundige inzichten in e-facturatie (maandelijks) in uw inbox


Aanmelden

 

Archiveringsperiode: Elektronische facturen en berichten die zijn gecommuniceerd tussen de verstrekker en de ontvanger blijven 60 dagen beschikbaar in het RO e-Factura systeem en worden daarna elektronisch gearchiveerd en alleen op verzoek opgevraagd. Verzenders en ontvangers moeten alle facturen (uitgegeven en ontvangen) ten minste 10 jaar bewaren.

Elektronische handtekeningen: Roemenië heeft al bestaande regels voor digitale handtekeningen. Voor e-facturen is geen elektronische handtekening vereist.

Roemeens Nationaal eFactureringsplatform: Het RO eInvoicing-platform is sinds november 2021 beschikbaar voor zowel de uitwisseling van facturen met overheidsinstellingen (B2G) als tussen particuliere bedrijven (B2B).

Digitale rapportageverplichting: Vanaf 2022 moeten alle Roemeense bedrijven en alle buitenlandse bedrijven die in Roemenië zijn geregistreerd voor btw-doeleinden hun belasting- en boekhoudgegevens rapporteren in SAF-T-formaat. Meer over SAF-T hebben we uitgelegd in onze vorige blogpost

Relevante Roemeense overheidswebsites:

B2G e-facturatie in Roemenië

Vanaf 1 juli 2022 is e-facturatie verplicht voor B2G-transacties (Business-to-Government) volgens Wet 139/20224. Alle transacties met Roemeense overheidsinstanties moeten elektronische facturen uitreiken via het nationale facturatiesysteem RO e-Factura.

Vooruitblik

Het e-factureringslandschap in Roemenië evolueert snel. Door op de hoogte te blijven van de regelgeving en de beschikbare oplossingen te onderzoeken, kunnen bedrijven zich voorbereiden op de overgang en de vruchten plukken van elektronisch factureren.

Bent u klaar voor e-facturatie? Neem contact op met onze experts!


Neem contact met ons op

 

E-facturatie wordt steeds belangrijker bij zowel B2B- als B2G-transacties in heel Europa. Een paar jaar geleden was het meestal vrijwillig en alleen degenen die zich bewust waren van de voordelen van e-facturatie op het gebied van veiligheid, gemak en gegevensautomatisering, maakten er gebruik van. Vandaag de dag, als je als bedrijf geregistreerd staat in Roemenië of Roemeense zakenpartners hebt, moet je voldoen aan de regelgeving voor B2B e-facturatie, zowel in Roemenië als in het land waar je geregistreerd staat.

Als je niet alleen in Roemenië, maar ook in andere landen moet voldoen aan de eisen voor e-facturatie, moet je een internationale e-factuurprovider kiezen. Bij SPS Commerce helpen we meer dan 120.000 bedrijven over de hele wereld met veilige en compliant oplossingen.