Wat is DICO

In de DICO standaard (voorheen sales in de bouw) is een set van afspraken vastgelegd die ten grondslag ligt aan digitale berichtuitwisseling tussen leveranciers enerzijds en, bouw-, onderhouds- en installatiebedrijven anderzijds. Bij informatie uitwisseling kunt u denken aan documenten zoals: facturen, product gegevens, orders en onderhoud opdrachten. Het digitaliseren van  informatie uitwisseling tussen bedrijven maakt de onderlinge samenwerking efficiënter en sneller. 

DICO is geen software, maar ondersteund met de standaardisatie de wijze waarmee gegevens op een gestructureerde wijze uitgewisseld worden tussen uw eigen software applicaties en die van uw partners. Zo, sluit uw manier van werken naadloos aan bij die van uw klanten en leveranciers en u werkt beide met dezelfde actuele gegevens.  Dat scheelt tijd , verminderd fouten en dat bespaart geld.  

Voor meer informatie over de DICO standaard kunt u deze video bekijken die door Ketenstandaard is ontwikkeld.

Wat houdt DICO in

Met de DICO standaard kunnen bedrijven in de bouw- en technieksector snel, foutloos en veilig informatie uitwisselen, ongeacht het softwarepakket dat het bedrijf gebruikt. Dagelijks worden miljoenen berichten uitgewisseld in deze standaard.

De Ketenstandaard heeft belangrijke overwegingen gegeven waarom de DICO Standaard een goede keuze zou zijn.
 

  • Foutloos gegevens uitwisselen
  • Hogere datakwaliteit
  • Lagere kosten
  • Efficiënter samenwerken
  • Hogere klanttevredenheid
  • Software onafhankelijk

Wat is de relatie tussen EDI, DICO en Peppol

De relatie tussen Peppol AP (Access Point) en DICO is dat Peppol Access Point een technische oplossing is die gebruikt kan worden om facturen volgens de DICO standaard uit te wisselen. Het Peppol netwerk wordt dan gebruikt om de digitale factuur van A naar B te brengen. Daarvoor wordt de factuur in UBL-standaard verrijkt met het GLN (Global Location Number) van de verzender en dat van de ontvanger. Zo kan het Peppol netwerk  dus een onderdeel zijn van de oplossing die DICO aanbiedt voor de digitale facturatie tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector.

De relatie tussen EDI, Peppol en DICO is dat EDI een containerbegrip is voor Electronic Data Interchange. Peppol faciliteert een UBL standaard voor elektronisch facturen én een netwerk om de factuur over te versturen. DICO is een initiatief dat zich richt op het verbeteren van de digitale communicatie (EDI) tussen ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. DICO kan gebruik maken van een Peppol Access Point voor toegang tot het Peppol netwerk of een ander communicatie protocol zoals bijvoorbeeld AS2. 

 

Waar kan ik meer informatie vinden over de DICO standaard?

Bij het Ketenstandaardcongres: Bouw- en techniekprofessionals uit het hele land komen naar het Ketenstandaard Congres  op 23 maart 2023 om kennis over digitalisatie communicatie op te doen en het toepassen van standaardisatie hierop in de sector.