Breukelen, Nederland om 8 uur CEST

TIE Kinetix verzorgt elektronische facturatie voor Rabobank

TIE Kinetix maakte vandaag bekend dat zij een vijfjarig contract heeft afgesloten met Rabobank om 100% digitalisatie van de supply chain te realiseren met het FLOW Partner Automation platform. Het initiële contract wordt gewaardeerd op meer dan € 500.000 en bevat onder meer de gefaseerde aansluiting (onboarding) van alle ruim 23.000 leveranciers voor e-facturatie.

De overeenkomst volgt op een succesvolle “Proof of Concept” (POC) fase, waarbij verschillende manieren van elektronische factuurontvangst via FLOW werden getest met geselecteerde leveranciers van de coöperatieve bank. In de POC zijn onder andere de volgende zaken succesvol opgezet: het succesvol geautomatiseerd uitwisselen van facturen via het PEPPOL-netwerk, handmatige invoer via het online portaal en geautomatiseerde verwerking van PDF-documenten.

Om de resultaten te maximaliseren, zal TIE Kinetix Rabobank ondersteunen bij het bereiken van hun digitaliseringsdoelstellingen met onboarding dienstverlening (het aansluiten van handelspartners). Dit zorgt voor een handsfree benadering van onboarding en zal ervoor zorgen dat alle leveranciers in zo kort mogelijke tijd overstappen naar elektronische facturatie.

Dit contract is wederom een belangrijke prestatie voor TIE Kinetix en versterkt de positie van het bedrijf als leider op het gebied van elektronisch factureren voor zowel organisaties in de publieke als private sector. TIE Kinetix verwacht dat het Rabobank zal helpen de gestelde doelen te bereiken gedurende de eerste periode van vijf jaar, waarna het contract onbeperkt kan worden verlengd voor perioden van 12 maanden.

Dit document kan verwachtingen bevatten omtrent de financiële gang van zaken en de resultaten van de activiteiten van TIE Kinetix, alsmede bepaalde daarmee verband houdende plannen en doelstellingen. Dergelijke toekomstverwachtingen gaan uiteraard gepaard met risico's en onzekerheden omdat zij betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, en als zodanig afhankelijk zijn van bepaalde omstandigheden die zich in de toekomst mogelijk niet zullen voordoen. Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk afwijken van expliciet of impliciet gedane uitspraken over toekomstverwachtingen. Dergelijke factoren kunnen bijvoorbeeld zijn veranderingen in de uitgaven van bedrijven in belangrijke markten, in wettelijke veranderingen en veranderingen op de financiële markten, in het subsidieregime van de EU, in het salarisniveau van werknemers, in toekomstige financieringskosten, in toekomstige overnames of afstotingen en in het tempo van technologische ontwikkelingen. TIE Kinetix kan daarom niet garanderen dat de verwachtingen zullen worden gerealiseerd. TIE Kinetix aanvaardt evenmin enige verplichting om in dit document gedane uitspraken te actualiseren

Over TIE Kinetix
Bij TIE Kinetix leveren wij Software-as-a-Service (SaaS) oplossingen aan bedrijven, (semi-)overheidsinstanties en hun zakenpartners om supply chain processen te vereenvoudigen door volledig elektronische uitwisseling van zakelijke documenten. FLOW Partner Automation, ons software platform, stelt de gebruikers in staat om slimmer samen te werken met hun zakenpartners en de communicatie te stroomlijnen door naadloze integratie met elk bestaand (IT-) systeem. Sinds 1987 ondersteunen wij alle EDI- en e-facturatiestandaarden en de communicatiemethoden die hier wereldwijd voor worden gebruikt. Ons internationale team deelt hun expertise en ervaring met onze ruim 2.500 klanten en vereenvoudigen de jaarlijkse uitwisseling van meer dan 1 miljard documenten via FLOW.

TIE Kinetix is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext Amsterdam: TIE) met kantoren in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Australië en de Verenigde Staten. Voor meer informatie, bezoek www.TIEKinetix.com, en volg ons op LinkedinTwitterFacebookXing and YouTube.

Voor meer informatie, neem contact op met:

TIE Kinetix N.V.
Jan Sundelin (CEO) of Michiel Wolfswinkel (CFO)
De Corridor 5d
3621 ZA Breukelen

T: +31 (0) 88 3698060
E: Michiel.Wolfswinkel@TIEKinetix.com
W: www.TIEKinetix.com

EINDE PERSBERICHT