16 maart 2020 - Breukelen, Nederland

Read the statement in English 

Beste klant,

Als klant van TIE Kinetix vertrouwt u op ons dat de dienstverlening continue voor u werkt. Inkomende of uitgaande facturen, pakbonnen, orders of andere zakelijke documenten, het leveranciersportaal: u mag erop rekenen dat de verwerking blijft doorgaan.

Het coronavirus (COVID-19) doet velen van u beseffen dat onze dienstverlening onderdeel uitmaakt van uw kritische bedrijfsprocessen met uw handelspartners. Wij realiseren ons hoe belangrijk het is om uw vertrouwde partner te zijn.

Ik licht hieronder toe welke voorzorgsmaatregelen getroffen zijn en welke stappen wij nemen om de continuïteit te waarborgen.

Het FLOW Partner Automation platform
Alle communicatie en verwerking van het berichtenverkeer wordt verzorgd op basis van de geldende Service Level Agreements’. Het platform is onderworpen aan ISO27001 certificering (voor Information Security Management), waarbij de daarvoor geldende eisen en voorschriften periodiek getoetst worden. De verwerking gebeurt zoveel mogelijk geautomatiseerd. De monitoring, het in de gaten houden van de dienstverlening en ingrijpen indien nodig, wordt door het Support Team van TIE uitgevoerd.

Binnen het kader van ISO richtlijnen en het bedrijfsbeleid van TIE Kinetix is werken op afstand toegestaan. Fysiek contact tussen Support en u komt niet voor. Om de continuïteit te waarborgen zullen de medewerkers van het Support Team zoveel mogelijk thuis werken en is verzocht om fysiek contact onderling en met anderen te vermijden. Met anderen wordt gedoeld op bezoeken van publieke aangelegenheden en gebruik van openbaar vervoer.
 
Sales, Onboarding en Operations
Alle nieuwe opdrachten en wijzigingen worden afgehandeld door medewerkers van de teams Sales, Onboarding en Operations. Om de continuïteit te waarborgen zullen betreffende medewerkers zoveel mogelijk thuis werken en is verzocht om fysiek contact onderling en met anderen te vermijden. Met anderen wordt gedoeld op bezoeken van publieke aangelegenheden en gebruik van openbaar vervoer. De medewerkers voeren besprekingen met u over de opdrachten, de voortgang en evaluatie, de instructie is uitgegaan om deze besprekingen ‘op afstand’ te voeren.
 
Onafhankelijk van de maatregelen die samenhangen met het coronavirus, zijn medewerkers van TIE Kinetix gewend aan thuis werken. Daarnaast is de instructie gegeven zo spoedig mogelijk medische hulp in te schakelen, in geval van mogelijk contact met het virus dan wel bij symptomen, waarbij de dan te nemen stappen en maatregelen onder auspiciën van de medische autoriteiten plaatsvinden.
 
Indien nodig kan TIE Kinetix werk herverdelen over buitenlandse locaties. We opereren allemaal met 1 platform en werken op afstand is ook gebruikelijk bij andere vestigingen van TIE Kinetix.
 
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er wijzigingen zijn, dan zorg ik zo spoedig mogelijk voor actuele informatie. 

Met vriendelijke groet,
 
Arjan Sloot
Country Manager Benelux