Deze aanscherping zal zorgen voor een vermindering van de uitval van e-facturen aan de Rijksoverheid. De BasisFactuurRijk (BFR) handreiking is geschreven om leveranciers van de Rijksoverheid een richtlijn te geven over de minimale factuurgegevens die door de Rijksoverheid geëist worden in een e-factuur.

Inhoud

In de BFR staan minimale factuurgegevens die gelden bij e-facturatie aan de Rijksoverheid. Voor het adresseren en identificeren van de Rijksoverheidspartij wordt gebruik gemaakt van een Organisatie-identificatienummer (OIN). Een OIN is een uniek nummer en ontvangt de leverancier bij de opdrachtverstrekking. U kunt OIN's ook opzoeken in de Peppol Directory.

Vanaf 1 maart 2023 zullen leveranciers een factuur aan de Rijksoverheid alleen kunnen adresseren aan een OIN. Andere waarden dan het OIN, zoals bijvoorbeeld een KVK nummer, zullen worden afgewezen en per mail aan de leverancier geretourneerd met de foutomschrijving: "AccountingCustomerParty dient te worden geïdentificeerd met CompanyID schema OIN:0190."  Dit betekent dat u mogelijk uw systeem moet aanpassen en/of uw klant (de eindgebruiker/software partner) hierover moet informeren.

De identificatie van de customer (Rijksoverheidspartij) bij inkomende facturen kan op drie plekken: 

  • AccountingCustomerParty/Party/EndpointID,
  • AccountingCustomerParty/Party/PartyIdentification/ID 
  • AccountingCustomerParty/Party/PartyLegalEntity/CompanyId. 

De BFR stelt dat voor de CompanyID (BT-47) de identificatie van een Rijksoverheidspartij alleen dient te gebeuren met het OIN en niet met bijvoorbeeld een KVK nummer. Dit geldt zowel voor de NLCIUS als voor de PEPPOL BIS 3.0 e-factuur standaarden.

Met ingang van 1 maart 2023 zal worden gevalideerd op de waarde in het specifieke veld van de XML: cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID. 

In dit veld is volgens de BFR alleen het organisatie-identificatieschema OIN:0190 toegestaan. Overige waarden zoals de KVK:0106 zullen tot gevolg hebben dat de e-factuur uitvalt. De leverancier ontvangt een mail met de foutmelding: "AccountingCustomerParty dient te worden geïdentificeerd met CompanyID schema OIN:0190."

Een voorbeeld van een factuur die uitvalt na 1 maart 2023 zou kunnen zijn:

Voorbeeldfactuur die uitvalt miv 01-03-2023:
AccountingCustomerParty
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName> Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit </cbc:RegistrationName> 
<cbc:CompanyID schemeID="0106"> 50688049 </cbc:CompanyID> 
</cac:PartyLegalEntity>

In dit voorbeeld is de onjuiste identifier ‘0106’ gevolgd door het KvK nummer van de Rijksoverheidspartij opgenomen. De factuur valt dan uit. 

Voorbeeldfactuur die met succes door de validatie komt miv 01-03-2023:
“AccountingCustomerParty 
<cac:PartyLegalEntity> 
<cbc:RegistrationName> Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit </cbc:RegistrationName> 
<cbc:CompanyID schemeID="0190"> 00000001001932779000 </cbc:CompanyID> 
</cac:PartyLegalEntity>

In dit voorbeeld is de juiste identifier gebruikt: ‘0190’ gevolgd door het OIN van de Rijksoverheidspartij. 

Voor meer informatie over de BasisfactuurRijk,  ga dan naar de website van Logius.