Nu u bekend bent met Peppol en de voordelen ervan, laten we de focus verleggen naar de functies van e-facturatie en hoe deze bijdragen aan de groei van uw bedrijf.

Met wie kan ik documenten uitwisselen? 

Peppol is de perfecte keuze voor bedrijven die hun facturatieproces willen vereenvoudigen en stroomlijnen. Door samen te werken met een Peppol Access Point Provider (zoals TIE Kinetix), kan uw dienstverlener eenvoudig verbinding maken met het netwerk, zodat u kunt beginnen met het verzenden van e-facturen naar uw handelspartners.

Hoe ontvang ik facturen?  

Om een factuur succesvol via het Peppol-netwerk te verzenden, moet het ontvangende bedrijf ook verbonden zijn met het netwerk. Het goede nieuws is dat veel bedrijven dit al zijn! Een volledige lijst is hier te vinden. Beide bedrijven moeten lid zijn van Peppol, omdat Peppol een gestandaardiseerd en veilig kader biedt voor het uitwisselen van documenten tussen bedrijven. Voor elk bericht dat via Peppol wordt verzonden, zijn de volgende zaken vereist: 

  • Het document dat moet worden uitgewisseld  
  • De Peppol-ID van de ontvanger (ook wel bekend als de Peppol Participant Identifier)  
  • De vereiste documenttype-ID en proces-ID

De factuur is betaald, en nu?  

Nadat e-facturen zijn betaald, worden ze meestal gearchiveerd of opgeslagen in een digitaal formaat voor toekomstige referentie. De opslag van e-facturen is belangrijk voor de registratie, auditing doeleinden, en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld, in Duitsland wordt het archiveren van e-facturen geregeld door de GoBD. Voor e-factureren in Nederland, kunt u meer informatie hier lezen. 

Hoeveel kost Peppol?

De kosten voor het invoeren van Peppol in een bedrijf kunnen variëren afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de bestaande IT-infrastructuur. Hier zijn enkele factoren die de kosten kunnen beïnvloeden:

  • Software- en hardware-upgrades: Peppol vereist de implementatie van nieuwe software en hardware. Als de huidige IT-infrastructuur van een bedrijf verouderd is of niet compatibel is met Peppol, moet er mogelijk geïnvesteerd worden in upgrades om ervoor te zorgen dat het systeem effectief geïmplementeerd kan worden.  
  • Training en consulting: Bedrijven hebben mogelijk training nodig om medewerkers effectief te leren hoe ze Peppol moeten gebruiken. Bovendien kan het nodig zijn om consultancydiensten in te schakelen om te helpen bij de implementatie en uitvoering van Peppol.  
  • Transactiekosten: Peppol brengt transactiekosten in rekening voor het gebruik van hun systeem. Bedrijven moeten rekening houden met deze kosten bij het overwegen van de kosten voor de implementatie van Peppol.
  • Kosten van externe serviceproviders: Als een bedrijf een externe serviceprovider inhuurt om de implementatie van Peppol te regelen, zijn er extra kosten verbonden.

Houd er rekening mee dat Peppol een veilig netwerk is waarmee u op een conforme en snelle manier e-facturen kunt uitwisselen, en u zou nu klaar moeten zijn om de volgende stap te zetten! Ons team van experts kan eventuele verdere vragen beantwoorden.