Huidig landschap

Denemarken zette in 2022 een belangrijke stap in de richting van digitalisering met de invoering van de wet op digitaal boekhouden, die het gebruik van digitale boekhoudsystemen voor zakelijke transacties verplicht stelt. Dit laat zien dat de overheid zich inzet voor het moderniseren van bedrijfspraktijken en het verbeteren van de efficiëntie. 

Er zijn ook plannen om geleidelijk een mandaat in te voeren voor B2B e-facturatie, om ervoor te zorgen dat het hele bedrijfsecosysteem in Denemarken de digitalisering omarmt.

De digitale boekhoudwet

De Digital Accounting Act is een belangrijke ontwikkeling in de wetgeving die op 1 juli 2024 van kracht wordt. Dit mandaat verplicht bedrijven om digitale boekhoudsystemen in te voeren om de registratie van transacties te stroomlijnen en de naleving van rapportagevereisten te garanderen. 

De wet is bedoeld om de boekhoudprocedures te vereenvoudigen, de jaarlijkse rapportageprocessen te automatiseren en de transparantie en verantwoordingsplicht in bedrijfspraktijken te vergroten.

 

Loop niet achter! Ontvang deskundige inzichten in e-facturatie (maandelijks) in uw inbox


Aanmelden

 

NemHandel en Peppol

NemHandel en PeppolDe Deense e-factuurinfrastructuur is opgebouwd rond het NemHandel-platform, gebaseerd op het Peppol-model. Dit nationaal ontwikkelde en beheerde platform vergemakkelijkt de veilige uitwisseling van elektronische facturen tussen bedrijven en overheidsinstellingen. NemHandel is verplicht voor B2G-overheidsopdrachten en zorgt voor naleving van de OIOUBL-standaard, die in overeenstemming is met de Europese normen.  

Wie eFacturen ontvangt, moet geregistreerd zijn bij het Nemhandelregister. Het Nemhandelregister is een Peppol SMP (Service Metadata Publisher) die geïntegreerd is met Peppol eDelivery en werkt als een adresregister. Het doel van de integratie is het verbeteren van de grensoverschrijdende connectiviteit met betrekking tot het ontvangen en verwerken van e-facturen. 

 

Compliant zijn in Denemarken

Bedrijven moeten zich registreren bij Nemhandelregister (NHR) om e-facturen te kunnen ontvangen. Via NHR kunnen bedrijven een ontvangersnummer voor e-facturen (GLN/EAN) krijgen, waardoor handelspartners ze kunnen opzoeken en naleving en een naadloos transactieproces worden gegarandeerd.

Er zijn verschillende tools beschikbaar voor het verzenden van e-facturen die aan de regels voldoen, waaronder:

  • Integratie met cloudgebaseerde ERP-/inkoopsystemen
     
  • Rechtstreeks factureren vanuit financiële systemen
     
  • Webgebaseerde platforms gebruiken

Elke methode voldoet aan de Deense normen voor e-facturatie en maakt de weg vrij voor naadloze transacties in het digitale tijdperk.

Jaarlijkse digitale rapporten

Volgens de nieuwe regels moeten bedrijven met een omzet van meer dan DKK 300.000 in de afgelopen twee kalenderjaren een digitaal jaarverslag indienen bij de Deense autoriteit voor het bedrijfsleven (Erhvervsstyrelsen). 

Deze drempel zal bedrijven van verschillende grootte in staat stellen bij te dragen aan de digitale agenda en een cultuur van transparantie en naleving bevorderen.

De toekomst omarmen

Denemarken evolueert naar een digitale toekomst en bedrijven moeten zich aanpassen aan nieuwe regelgeving. Om compliant en innovatief te blijven, moeten bedrijven e-facturatie en digitale boekhouding omarmen.

Bedrijven kunnen hun groeikansen benutten, hun operationele flexibiliteit vergroten en het vertrouwen van belanghebbenden vergroten door digitaal te gaan werken voordat de wettelijke deadlines zijn verstreken.

 

Bent u klaar voor e-facturatie? Neem contact op met onze experts!


Neem contact met ons op