Huidige status van e-facturatie in Malta

Op dit moment is e-facturatie niet verplicht in Malta. De Maltese regering stimuleert echter actief de overstap naar e-facturatie als onderdeel van haar nationale strategie Digital Malta. De strategie is het resultaat van Malta's deelname aan het door de EU gefinancierde project "eInvoicing4Islands", dat tussen juni 2019 en Q3 2021 werd uitgevoerd.

Ondanks het ontbreken van een verplicht e-facturatieplatform is het ministerie van Financiën, met de steun van het Malta Information Technology Agency (MITA), bezig met de implementatie van een Corporate Financial Management Solution (CFMS). Deze oplossing zal de verwerking van e-facturen in de hele centrale overheid omvatten.

Status van de implementatie van de Europese norm voor e-facturering 

De commissie voor e-facturering, bestaande uit belanghebbenden bij de overheid in Malta, heeft besloten om de Peppol BIS Billing 3.0 en de bijbehorende Core Invoice Usage Specification (CIUS) te adopteren. Om dit te kunnen doen is Malta lid geworden van OpenPeppol als eindgebruiker.

Zowel de centrale overheid als de decentrale overheden zullen e-facturen kunnen ontvangen via het Peppol e-Delivery netwerk of via een leveranciersportaal. Bij de decentrale overheden zijn er verschillende oplossingen in de verschillende entiteiten. Bestaande oplossingen kunnen dus in gebruik blijven. In dit verband wordt van aanbestedende diensten en entiteiten (zoals gedefinieerd in de richtlijn inzake e-facturering) verwacht dat zij zorgen voor toegang tot of het opzetten van een e-factureringscapaciteit die de ontvangst en verwerking van Europese standaard e-facturen via het Peppol eDelivery-netwerk ondersteunt. 

Aanpak voor het ontvangen en verwerken van e-facturen

Aangezien Malta de Peppol BIS Billing 3.0 zal overnemen, zal het e-facturen kunnen ontvangen via het Peppol e-Delivery netwerk. Bovendien komt er een leveranciersportaal waar leveranciers hun factuurgegevens kunnen invoeren en naar het betreffende ministerie, departement, entiteit of gemeente kunnen sturen. Dit portaal is gerechtvaardigd omdat de meeste leveranciers hun systemen nog niet klaar hebben om automatisch een e-factuur te genereren.

De voordelen van elektronische facturering worden gemaximaliseerd wanneer het genereren, verzenden, verzenden, ontvangen en verwerken van een factuur volledig geautomatiseerd kan verlopen. Verwacht wordt dat een wijdverspreide invoering van elektronische facturering in de EU aanzienlijke economische voordelen zal opleveren.

De overstap van papieren naar volledig geautomatiseerde e-facturen stelt overheidsinstellingen die goederen of diensten kopen in staat om hun bedrijfskosten te verlagen en bij te dragen aan de modernisering van de binnenlandse betalingsinfrastructuur. Dit wordt bereikt door:

  • Geautomatiseerde validatie en import van informatie in betalings- en boekhoudsystemen, wat resulteert in een snellere en meer kosteneffectieve verwerking, waardoor het handmatig invoeren van gegevens niet meer nodig is.
  • Efficiënte controle over de cashflow, wat essentieel is voor bedrijven om hun activiteiten in stand te houden.
  • Vermindering van leverings- en afdrukkosten en het niet meer nodig hebben van papieren archieven, enveloppen, papier en postzegels, waardoor de materiaalkosten en de impact op het milieu afnemen.
  • Handmatige gegevensinvoer wordt verwijderd en gegevensfouten worden verminderd, waardoor de tijd die wordt besteed aan het in evenwicht brengen van rekeningen en het zoeken naar afwijkingen aanzienlijk wordt teruggebracht.
  • Het vergroten van de transparantie van de gehele Procure-to-Pay (P2P) cyclus, waardoor bedrijven een duidelijker beeld krijgen van het gehele proces.
  • Leveranciers toegang bieden tot alle informatie over de e-factuurstatus, waardoor ze aanzienlijk minder tijd kwijt zijn aan het beheren van vragen van leveranciers.

Voor e-facturen is geen elektronische handtekening vereist en de archiveringsperiode bedraagt 6 jaar.

De toekomst van e-facturatie in Malta

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor digitale rapportageverplichtingen en e-facturering, dat de Europese btw de komende jaren zal moderniseren. Dit voorstel benadrukt de ambitieuze visie van de Europese Commissie op de manier waarop btw-rapportage moet worden gedigitaliseerd, met een implementatietijdlijn die begin 2028 van start moet gaan.

Het voorstel omvat een verplichting om gestructureerde e-facturen uit te reiken voor alle intracommunautaire leveringen van goederen en diensten en om de gegevens van deze facturen in bijna realtime door te sturen naar het elektronische portaal van de relevante nationale btw-autoriteiten. Dit vergt aanzienlijke systeem- en proceswijzigingen en investeringen van alle bedrijven die zich bezighouden met grensoverschrijdende handel binnen de EU.

Conclusie

Omarm de digitale revolutie en overweeg SPS Commerce als uw toonaangevende internationale E-invoicing provider.

Of u nu een bedrijfseigenaar, een accountant of een nieuwsgierige leerling bent, als u op de hoogte blijft door u te abonneren op onze nieuwsbrief over ontwikkelingen op het gebied van e-facturatie en meer, kunt u betere beslissingen nemen en uw financiële processen stroomlijnen. 

Vragen over E-facturatie? Neem contact op met onze experts!