Breukelen, Nederland – 20 december 2021 om 18:00 uur CET – TIE Kinetix kondigt vandaag aan dat zij een driejarig contract hebben afgesloten met Da-DI-Werk, een overheidsinstelling in Duitsland. Met behulp van het FLOW Partner Automation platform zal 100% supply chain digitalisering gefaciliteerd worden. Het initiële contract omvat een gefaseerde aanpak voor onboarding om elektronisch factureren met ongeveer 7.500 leveranciers mogelijk te maken.

De overeenkomst vloeit voort uit een aanbestedingsprocedure voor de selectie van een leverancier voor inkomende facturen. De oplossing zal de leveranciers van Da-Di-Werk de opties bieden om facturen te verzenden als X-Rechnung (Peppol), PDF of invoer via het leveranciersportaal. Met de gekozen oplossing elimineert Da-Di-Werk het scannen en handmatig verwerken van facturen, wat resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen.

Voor optimale resultaten zal TIE Kinetix Da-Di-Werk met onboarding diensten ondersteunen bij het bereiken van hun digitaliseringsdoelstellingen. Dit biedt een hands-free benadering van onboarding en zal zorgen voor massale adoptie van elektronische facturatie onder alle leveranciers in een zo kort mogelijke periode.

Dit contract is wederom een belangrijke prestatie voor TIE Kinetix in de DACH-regio en versterkt de positie van het bedrijf op het gebied van elektronisch factureren voor zowel organisaties in de publieke als private sector. TIE Kinetix verwacht dat zij Da-Di-Werk gedurende de eerste drie jaar zullen helpen bij het realiseren van de gestelde doelen. De verwachting is dat tijdens de contractperiode extra diensten zullen worden toegevoegd om het facturatieproces voor Da-Di-Werk en haar leveranciers verder te digitaliseren.

Dit document kan verwachtingen bevatten omtrent de financiële gang van zaken en de resultaten van de activiteiten van TIE Kinetix, alsmede bepaalde daarmee verband houdende plannen en doelstellingen. Dergelijke toekomstverwachtingen gaan uiteraard gepaard met risico's en onzekerheden omdat zij betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen, en als zodanig afhankelijk zijn van bepaalde omstandigheden die zich in de toekomst mogelijk niet zullen voordoen. Verschillende factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk afwijken van expliciet of impliciet gedane uitspraken over toekomstverwachtingen. Dergelijke factoren kunnen bijvoorbeeld veranderingen zijn in de uitgaven van bedrijven in belangrijke markten, in wettelijke veranderingen en veranderingen op de financiële markten, in het subsidieregime van de EU, in de salarisniveaus van werknemers, in toekomstige financieringskosten, in toekomstige overnames of afstotingen en in het tempo van technologische ontwikkelingen. TIE Kinetix kan daarom niet garanderen dat de verwachtingen zullen worden gerealiseerd. TIE Kinetix aanvaardt evenmin enige verplichting om in dit document gedane uitspraken te actualiseren.

Over TIE Kinetix

Bij TIE Kinetix leveren wij Software-as-a-Service (SaaS) oplossingen aan bedrijven, (semi-)overheidsinstanties en hun zakenpartners om supply chain processen te vereenvoudigen door volledig elektronische uitwisseling van zakelijke documenten. FLOW Partner Automation, ons software platform, stelt de gebruikers in staat om slimmer samen te werken met hun zakenpartners en de communicatie te stroomlijnen door naadloze integratie met elk bestaand (IT-) systeem. Sinds 1987 ondersteunen wij alle EDI- en e-facturatiestandaarden en de communicatiemethoden die hier wereldwijd voor worden gebruikt. Ons internationale team deelt hun expertise en ervaring met onze ruim 2.500 klanten en vereenvoudigen de jaarlijkse uitwisseling van meer dan 1 miljard documenten via FLOW.

TIE Kinetix is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext: TIE) en heeft kantoren in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Australië en de Verenigde Staten. Ga voor meer informatie naar www.TIEKinetix.com en volg ons op LinkedInTwitterFacebookXing en YouTube.

Neem contact op voor meer informatie:

TIE Kinetix N.V.
Jan Sundelin, CEO of Michiel Wolfswinkel, CFO
De Corridor 5d
3621 ZA Breukelen

T: +31 (0) 88 3698060
E: Michiel.Wolfswinkel@TIEKinetix.com 
W: www.TIEKinetix.com