In Frankrijk is het verplicht om e-facturen te sturen naar overheidsinstanties. Voor leveranciers van de overheid vond de verplichting plaats in fases op basis van de grootte van het bedrijf. Hieronder vindt u de data waarop de leveranciers van verschillende grootte moesten aangesloten zijn op het Franse e-facturatieportaal, Chorus Pro:

  • Sinds januari 2017 is het verplicht voor grote bedrijven (meer dan 5.000 medewerkers)
  • Sinds januari 2018 is het verplicht voor middelgrote bedrijven (250 tot 5.000 medewerkers)
  • Sinds januari 2019 is het verplicht kleine bedrijven (10 tot 250 medewerkers)
  • Sinds januari 2020 is het verplicht zeer kleine bedrijven (minder dan 10 medewerkers)

Bovenstaande deadlines wijzen uit dat Frankrijk ruimschoots heeft voldaan aan de uiterste deadline van de Europese Unie die is bepaald in de EU e-invoicing Directive 2014/55/EU. Nu de business-to-government (B2G) deadlines zijn behaald, verschuift de focus naar de private sector en in de komende jaren kunt u verwachten dat ook business-to-business (B2B) e-facturatie verplicht wordt gesteld in Frankrijk. Als u zakendoet met bedrijven in dit land is het dus verstandig om u hierop voor te bereiden door onderzoek te doen naar de verschillende oplossingen voor e-facturatie.

Wat is Chorus Pro?

Is e-facturatie in Frankrijk nieuw voor u? Dan is het goed om eerst te begrijpen hoe dit te werk gaat bij overheidsinstellingen en hun leveranciers.

Vanaf 2017 is Chorus Pro het platform voor elektronische facturatie met de Franse overheid. Chorus Pro is het digitale platform waar leveranciers van de Franse overheid hun facturen moeten indienen. Het platform is verbonden met het financiële informatiesysteem van de Franse staat, Chorus.

De Impact

Om het gebruik van Chorus Pro op grote schaal te onderbouwen, moest het drie voordelen met zich meebrengen:

  • Het verbeteren van de betalingstermijn door het versnellen van het verzendproces van de facturen;
  • Het verlagen van de druk- en verzendkosten;
  • Het vergroten van het vertrouwen in de overheidsaanbieders door het verzekeren van een grotere transparantie door het toezicht van de gebruikers op het betalingsproces in real time.

Chorus Pro maakte het waar, en de voordelen van e-facturatie werden snel duidelijk. In januari 2021 waren er al meer dan 100 miljoen facturen uitgewisseld via Chorus Pro. Het platform is toegankelijk voor elke serviceprovider, private en publieke organisaties via EDI, API of een webportaal voor het uploaden van PDF-bestanden. Alleen kleine bedrijven en eenmanszaken met minder dan 1000 facturen per maand mogen gebruik maken van het webportaal. Bedrijven met meer dan 1000 facturen per maand moeten e-facturen sturen via een EDI- of een API-koppeling.

Het platform heeft ook een chatbot, ClaudIA, die vragen van gebruikers beantwoordt, en een “Chorus Pro Community” die informatie deelt, gebruikers opleidt en best practices over e-facturering uitwisselt.

De Franse E-Facturatiestandaard

De geaccepteerde standaarden voor e-facturatie in Frankrijk zijn XML (INVOICE UBL V2 en UN/CEFACT CII (CCTS/NDR v3.0)), PEPPOL BIS v.3 en Factur-X. Factur-X is specifiek voor Frankrijk en biedt bedrijven en overheidsinstellingen een snelle, veilige en eenvoudige factuurcommunicatie. Het is hetzelfde formaat als de Duitse ZUGFeRD 2.1-factuur, en bestaat uit een PDF-bestand met een ingesloten XML-bestand.

Na het indienen van de factuur bij Chorus Pro, kan de e-factuur naar een SIRET-nummer gestuurd worden (vergelijkbaar met het OIN-nummer in Nederland). Het SIRET-nummer is een uniek identificatienummer dat staat voor een specifieke overheidsinstantie (overheid, ministerie of gemeente) of bedrijf.

B2B E-Facturatieplicht

De AIFE (Agence pour l'informatique financière de l'Etat) en de DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) hebben op 17 januari 2020 een experiment gelanceerd voor elektronische facturering tussen bedrijven. Het doel van het experiment was om te testen of het platform Chorus Pro geschikt is voor business-to-business (B2B) e-facturatie.

Tot nu toe was het platform alleen bedoeld voor B2G, maar de op 12 november 2020 aangenomen wijziging en de op 29 december 2020 gepubliceerde financieringswet 2021 wijzen uit dat er verwacht wordt dat bedrijven vanaf 2023 verplicht e-facturen moeten accepteren. De verplichting om elektronische facturen te verzenden zal geleidelijk worden ingevoerd, voor grote bedrijven vanaf januari 2023, voor middelgrote bedrijven vanaf januari 2024 en voor kleine en zeer kleine bedrijven vanaf januari 2025.

TIE Kinetix ondersteunt de B2G en B2B e-facturatie vereisten in Frankrijk en kan al uw vragen beantwoorden.

Meer weten over e-facturatie in Europese landen? Lees onze andere blogs: