Overzicht

Vanaf 2022 heeft de Vlaamse overheid haar e-facturatiedoelstellingen bereikt. Dit betekent dat overheidsinstanties verplicht zijn om e-facturatie toe te passen onder de Europese richtlijn 2014/55/EU. Sinds 2017 eist de Vlaamse overheid e-facturen van al haar leveranciers. 

E-facturatie voor B2G 

Business-to-government e-facturatie is verplicht. Alle overheidsinstanties moeten e-facturen kunnen ontvangen en geselecteerde leveranciers van overheidsinstanties moeten hun facturen in het gespecificeerde elektronische formaat (PEPPOL BIS) verzenden.

End-to-End E-Procurement

Vlaanderen, de officiële toegangspoort van de Vlaamse overheid, geeft aan dat de Vlaamse overheid inzet op een volledig digitale verwerking van overheidsopdrachten en aanverwante processen: end-to-end e-procurement. Sinds 2015 heeft de Vlaamse overheid bepaald dat alle bedrijven e-facturen moeten kunnen ontvangen. 

 
Implementatie van B2B E-facturering

De plannen voor juli 2023 zijn verschoven naar juli 2024 omdat er nog belangrijke beslissingen en een concreet plan moeten worden gemaakt.

België heeft de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie nog niet om de nodige toestemming gevraagd om e-facturatie verplicht te stellen.  Waarschijnlijk wordt de verplichting beperkt tot binnenlandse belastingplichtigen en worden buitenlandse bedrijven uitgesloten.

Het oorspronkelijke plan bestond uit drie fasen, maar deze planning zal waarschijnlijk verschuiven naar 2024:

  • Juli 2024: Grote ondernemingen
  • Januari 2025: Middelgrote ondernemingen  
  • Juli 2025: Kleine ondernemingen

Of het nu gaat om B2B- of B2G-transacties, voor alle ondernemingen die in België actief zijn, geldt een archiveringstermijn van 7 jaar voor (al dan niet elektronische) facturen. Archivering buiten België is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

PEPPOL voor B2B E-facturatie

België zal geen eigen norm voor e-facturering opleggen zoals Italië en Polen. Waarschijnlijk zal een PEPPOL 4-hoekskader worden aangenomen, dat in België reeds is goedgekeurd voor B2B.  Er zij echter op gewezen dat nog niet is bepaald of PEPPOL het exclusieve formaat zal zijn.

Het gebruik van het PEPPOL-netwerk biedt bedrijven een gemeenschappelijke technische standaard voor de elektronische uitwisseling van documenten voor de binnenlandse en internationale handel in Europa. 

Wat België betreft, is er een autoriteit die toeziet op het correcte gebruik van dit model. Deze autoriteit heeft de rol van de federale overheid (BOSA) overgenomen. Alle ondernemingen kunnen PEPPOL gebruiken; het gebruik ervan hangt af van het volume van de facturen van een onderneming, haar financieel systeem, haar boekhoudsoftware of haar facturen.   

Conclusie 

De Belgische overheidssector aanvaardt e-facturen van elke afzender die voldoet aan de interoperabiliteitsspecificaties van PEPPOL, en alle Belgische bedrijven kunnen e-facturen ontvangen die voldoen aan de Europese norm inzake e-facturering, met behulp van de eerder genoemde componenten.

De informatie over de vereisten voor e-facturering voor B2B wordt nog steeds verwacht dat de plannen de huidige planning zullen volgen. Gezien de situatie kunnen de beslissingen echter veranderen.

Meer details vindt u here.