Belastingdienst

Belastingdienst

De Belastingdienst int namens de Rijksoverheid de belasting die belastingplichtigen moeten betalen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Om de belasting te kunnen innen, heeft de Belastingdienst speciale bevoegdheden. Zo kan de Belastingdienst bijvoorbeeld een loonvordering doen.

De Belastingdienst heeft de volgende taken:

  • heffen en innen van rijksbelastingen en premies volksverzekeringen;
  • opsporen van belastingfraude (door de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst);
  • uitbetalen van inkomensafhankelijke toeslagen voor kinderopvang, huur en zorg;
  • toezicht houden op de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen;
  • toezicht houden op het naleven van de fiscale wetten en regels.
Back to top